Strategické dokumenty

 

Analýza stavu drogové scény a závislostního chování v Karlovarském kraji v roce 2021

pdf.pngZávěrečná zpráva.pdf


Strategické dokumenty

Strategie prevence kriminality v ČR na léta 2016 až 2020  

pdf.pngKoncepce prevence kriminality Karlovarského kraje na léta 2018 - 2022

         pdf.pngBezpečnostní analýza Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje na léta 2018 - 2022
         pdf.pngPřehled členů Pracovní skupiny pro realizaci prevence kriminality v Karlovarském kraji a Komise bezpečnosti a prevence kriminality  

 

Plány práce prevence kriminality vycházející z Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje na léta 2018 - 2022

pdf.pngPlán práce prevence kriminality na rok 2018

pdf.pngVyhodnocení plánu práce prevence kriminality za rok 2018

pdf.pngPlán práce prevence kriminality na rok 2019

pdf.pngVyhodnocení plánu práce prevence kriminality za rok 2019


Analýza kriminality Karlovarského kraje 

pdf.pngAnalýza kriminality 2014.pdf

pdf.pngAnalýza kriminality 2015.pdf

pdf.pngAnalýza kriminality 2016.pdf

pdf.pngAnalýza kriminality 2017.pdf

pdf.pngAnalýza kriminality 2018.pdf

pdf.pngAnalýza kriminality 2019 (k 30. 9.).pdf

pdf.pngAnalýza kriminality 2019.pdf

pdf.pngAnalýza kriminality 2020.pdf


Rizikovost a index kriminality krajů a okresů, mapy rizikovosti

xls.pngRizikovost krajů a okresů za rok 2019.xlsx

xls.pngIndex kriminality krajů a okresů za rok 2019.xlsx

xls.pngRizikovost krajů a okresů za 2020.xlsx

xls.pngIndex kriminality krajů a okresů za 2020.xlsx

Rizikovost krajů a okresů za rok 2021 - mapy rizikovosti