Služby občanům

Nová služba pro osoby se specifickým zdravotním postižením zřizovaná u HZS Karlovarského kraje

Osoby, které používají zvláštní způsob tísňového volání nebo při jejichž záchraně je nutno uplatnit zvláštní pravidla a postupy, mají možnost požádat Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje o zařazení na seznam osob vedený u operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje.

 

Stálé úkryty - postup vyřazení z evidence úkrytového fondu HZS Karlovarského kraje

Proces  vyřazování stálého úkrytu z evidence úkrytového fondu HZS Karlovarského kraje a změna v užívání stavby.

 

Hlášení a evidence pálení – spalování hořlavých látek na volném prostranství

Povinnost právnických a podnikajících osob, užitečná možnost fyzických osob – minimalizujme plané výjezdy jednotek požární ochrany díky možnosti ověření místa pálení s možným nahlášením požáru.