Rady a doporučení - SILVESTR

Vánoční svátky máme zdárně za sebou a už se blíží Silvestr a oslavy nového roku. Toto veselí je spojováno s bujarým slavením doprovázeným efekty zábavní pyrotechniky.

Pojďme si říct pár důležitých rad pro naše bezpečí během oslav Silvestra

Rizika zábavní pyrotechniky

Je to dlouholetá tradice řádně oslavit Silvestr s ohlédnutím za rokem stávajícím a těšením se na rok nový. Někdo slaví v kruhu rodinném doma, jiní vyrazí na hory a další do víru velkoměsta na ohňostroj.

Pokud budete chtít pyrotechniku použít, mějte na paměti:

  • správný výběr pyrotechniky jen od osvědčených prodejců v kamenných prodejnách, kde jsou zaručeny správné skladovací podmínky,

    kluk zapaluje pyrotechniku.jpg

  • řídit se pokyny výrobce v českém jazyce,
  • pyrotechniku odpalovat pouze na volných prostranstvích v dostatečné vzdálenosti od osob i zvířat,
  • neodpalovat zábavnou pyrotechniku pod vlivem alkoholu,
  • pyrotechnika nepatří v žádném případě do rukou dětem!

Příčiny, možné důsledky a jak reagovat na poranění pyrotechnikou můžete shlédnout zde:

https://prvnipomoc.tytozvladnes.cz/spot/ztratove-poraneni-ruky

 

Pravidla stanovená vyhláškami obcí

V některých obcích upravuje místo a čas používání zábavní pyrotechniky obecně závazná vyhláška. Také úplný zákaz používání pyrotechnických výrobků je v pravomoci jednotlivých obcí na základě obecně závazných vyhlášek. Základním právním předpisem je zákon č. 206/2015 o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi. Proto je dobré se včas informovat ve vaší obci o případných omezeních použití pyrotechniky.

Co když přeci jen začne hořet?

Pokud přes všechna bezpečnostní opatření k požáru nebo zranění dojde, zachovejte chladnou hlavu.

Při požáru se můžete pokusit oheň zlikvidovat vlastními silami. Je nutné reagovat rychle, zamezit přístupu vzduchu a menší požár v zárodku uhasit improvizovanými prostředky, např. udusit botou, pokrývkami nebo jinými silnějšími textiliemi bez umělých vláken nebo vodou (pozor však na elektrické přístroje či věci napojené do elektřiny.)

Při poranění poskytněte první pomoc. V případě popálenin je důležité postižené místo chladit vodou, v případě masivního krvácení toto krvácení zastavit a rychle přivolat pomoc třeba pomocí aplikace Záchranka.

ohen nebouchej doma pyrotechniku.jpg

V žádném případě však nepřeceňujte své síly a pokud jde o ohrožení života neváhejte zavolat na tísňovou linku 150 nebo 112.

 

Aby byly oslavy a příchod nového roku opravdu radostné, buďte ohleduplní, obezřetní a myslete na své bezpečí.

 

27. prosince 2021 | Autor: HZS Karlovarského kraje