Metodiky

1. Školení, vzdělávání

Příručka pro starosty obcí k řešení mimořádných a krizových situací.doc

Příručka pro přípravu techniků ochrany obyvatelstva.pdf

Studijní texty k problematice bezpečnosti: 

Výkladový slovník pojmů krizového řízení (2018).pdf

2. Integrovaný záchranný systém, cvičení

3. Krizové řízení, plánování, krizové štáby, kritická infrastruktura

Metodika zpracování krizových plánů.pdf (schválená dne 12. 7. 2011)

Metodika zpracování plánů krizové připravenosti.pdf (schválená dne 22. 12. 2011)

Směrnice Ministerstva vnitra a Pomůcka krizového řízení pro vedení evidence údajů o přechodových změnách pobytu osob za krizových stavů.pdf

  • Směrnice Ministerstva vnitra o stanovení postupů a působností orgánů obce a orgánů kraje při vedení evidence údajů o přechodových změnách pobytu osob a evïdence údajů o přechodových změnách pobytu osob za stavu nebezpečí podle § 39d a § 39e zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění zákona č. 430/2010 Sb. (Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí, vydán dne 12. prosince 2013)
  • Pomůcka krizového řízení o stanovení jednotných pravidel vedení evidence údajů o přechodných změnách pobytu osob a evidence údajů o přechodných změnách pobytu osob za stavu nebezpečí podle § 39d a §39e zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění zákona č. 430/2010 Sb. (Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí, vydán dne 12. prosince 2013)

4. Obnova území

5. Ochrana obyvatelstva

Metodika zprovoznění asistenčního centra pomoci.pdf

Metodika zprovoznění evakuačního střediska a materiální základny humanitární pomoci, včetně grafických značek a označení ES.zip

Pokyny pro obyvatelstvo při evakuaci včetně formulářů k označení vstupních dveří bytů a domů.pdf

Právní stanovisko k pravomocem a postupu odpovědných orgánů při evakuaci obyvatelstva, pokud je tato evakuovanými osobami odmítána.pdf

6. Povodně, prevence závažných havárií, chemické látky

Chování obyvatelstva v případě havárie s únikem nebezpečných chemických látek.pdf

Pravidla základní hygieny po záplavách – leták.pdf

Žijeme v záplavovém území (příručka ke shlédnutí online)

7. Humanitární a dobrovolnická pomoc

Humanitární pomoc v České republice.pdf

Pravidla dobrovolnické pomoci při mimořádných událostech (základní informace o dobrovolnické službě, často kladené otázky a dokumenty ke stažení online na webu MV ČR)

8. Požární prevence

Koncepce požární prevence 2018 - 2021.pdf

9. Jednotky požární ochrany

Metodika zřizování JSDHO (2014).pdf

Řád výkonu služby v jednotkách HZS podniků, SDH obcí a SDH podniků.pdf