Dotace

Dotace pro rok 2022

Program prevence kriminality na místní úrovni na rok 2022 (MV ČR)

Dne 23. 2. 2022 byl vyhlášen Program prevence kriminality na místní úrovni na rok 2022.

Priority Programu prevence kriminality 2022 jsou:

1. Systém prevence kriminality.
2. Pomoc obětem trestné činnosti.
3. Boj proti recidivě, účinnější resocializace pachatelů, prevence kriminality dětí a mládeže.
4. Komplexní přístup k bezpečí v sociálně vyloučených a jiných rizikových lokalitách.
5. Nové hrozby a přístupy (boj proti kyberkriminalitě, ochrana měkkých cílů, kriminalita páchaná na seniorech, nové přístupy v prevenci majetkové kriminality ad.).

Bližší informace k Programu včetně Zásad pro poskytování dotace ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni v roce 2021 naleznete zde.

Příjemcem dotace může být pouze kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí. Dotace jsou určeny na projekty neinvestičního a investičního charakteru. Faktickým realizátorem dílčího preventivního projektu může být i nestátní nezisková organizace, příspěvková organizace, či další osoby, se kterými příjemce dotace uzavře smlouvu.

Žádosti o poskytnutí dotace se podávají do 31. 3. 2022


Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality na rok 2022

Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:
-        od 20. 1. 2022, 9:00 hodin  
-        do 27. 1. 2022, 14:00 hodin  

Žadatelem o dotaci mohou být obce Karlovarského kraje a nestátní neziskové organizace.

Dotace je určena na projekty z oblasti bezpečnosti a prevence, které se zaměřují výhradně na potlačování kriminálních a sociálně patologických jevů a zvyšují pocit bezpečí občanů na území měst a obcí v Karlovarském kraji.

Všechny informace k dotačnímu programu naleznete zde

 

Dotace pro rok 2021

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality na rok 2021

Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:

-        od 4. 3. 2021, 9:00 hodin  
-        do 11. 3. 2021, 15:00 hodin 


Žadatelem o dotaci mohou být obce Karlovarského kraje a nestátní neziskové organizace.
Dotace je určena na projekty z oblasti bezpečnosti a prevence, které se zaměřují výhradně na potlačování kriminálních a sociálně patologických jevů a zvyšují pocit bezpečí občanů na území měst a obcí v Karlovarském kraji.

Všechny informace k dotačnímu programu naleznete zde. 

VÝSLEDKY dotačního programu nalezdenete zde.


Program prevence kriminality na místní úrovni na rok 2021 (MV ČR)

Dne 10. 12. 2020 byl vyhlášen Program prevence kriminality na místní úrovni na rok 2021.
 
Priority Programu prevence kriminality 2021 jsou:
1. Systém prevence kriminality.
2. Pomoc obětem trestné činnosti.
3. Boj proti recidivě, účinnější resocializace pachatelů, prevence kriminality dětí a mládeže.
4. Komplexní přístup k bezpečí v sociálně vyloučených a jiných rizikových lokalitách.
5. Nové hrozby a přístupy (boj proti kyberkriminalitě, ochrana měkkých cílů, kriminalita páchaná na seniorech, nové přístupy v prevenci majetkové kriminality ad.).
 
Bližší informace k Programu včetně Zásad pro poskytování dotace ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni v roce 2021 naleznete zde.

Příjemcem dotace může být pouze kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí. Dotace jsou určeny na projekty neinvestičního a investičního charakteru. Faktickým realizátorem dílčího preventivního projektu může být i nestátní nezisková organizace, příspěvková organizace, či další osoby, se kterými příjemce dotace uzavře smlouvu.
Žádosti o poskytnutí dotace se podávají do 15. 2. 2021.

VÝSLEDKY - informace o schválení projektů Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2021 jsou zveřejněny zde

Bližší informace k uvedeným dotačním programům vám podá Ing. Tereza Pásková - krajská manažerka prevence kriminality (tel.: 354 222 189, mob.: 736 650 140, e-mail: tereza.paskova@kr-karlovarsky_cz), Gabriela Tymrová (tel.: 354 222 177, mob.: 601 214 152, e-mail: gabriela.tymrova@kr-karlovarsky_cz) nebo Ing. Bc. Šárka Benešová - vedoucí oddělení bezpečnosti a prevence OBKŘ (tel.: 354 222 575,  mob.: 739 604 886 ,e-mail: sarka.benesova@kr-karlovarsky_cz).Dotace pro rok 2020


Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality na rok 2020


Žadatelem o dotaci může být obec Karlovarského kraje a nestátní nezisková organizace.

Dotace je neinvestičního charakteru a 
je určena na projekty z oblasti bezpečnosti a prevence, které se zaměřují výhradně na potlačování kriminálních a sociálně patologických jevů a zvyšují pocit bezpečí občanů na území měst a obcí v Karlovarském kraji.
 
Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:
-        od 4. 2. 2020, 9:00 hodin  
-        do 10. 2. 2020, 16:00 hodin 

Všechny potřebné informace naleznete zde.

VÝSLEDKY:
Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci Programu na podporu aktivit v oblast prevence kriminality v roce 2020 schválila Rada Karlovarského kraje dne 9. 6. 2020 usnesením č. RK 602/06/20. Poskytnutí dotací obcím Karlovarského kraje schválilo Zastupitelstvo Karlovarského kraje dne 15. 6. 2020 usnesením č. ZK 65/06/20.

xls.pngPřehled schválených dotací - program prevence kriminality 2020.XLSXProgram prevence kriminality na místní úrovni na rok 2020 (MV ČR)

 
Dne 9. 12. 2019 byl vyhlášen Program prevence kriminality na místní úrovni na rok 2020.
 
Priority Programu prevence kriminality 2020 jsou:
1. Systém prevence kriminality.
2. Pomoc obětem trestné činnosti.
3. Boj proti recidivě, účinnější resocializace pachatelů, prevence kriminality dětí a mládeže.
4. Komplexní přístup k bezpečí v sociálně vyloučených a jiných rizikových lokalitách.
5. Nové hrozby a přístupy (boj proti kyberkriminalitě, ochrana měkkých cílů, kriminalita páchaná na seniorech, nové přístupy v prevenci majetkové kriminality ad.).
 
Bližší informace k Programu včetně Zásad pro poskytování dotace ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni v roce 2020 naleznete na:
 
Příjemcem dotace může být pouze kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí. Dotace jsou určeny na projekty neinvestičního a investičního charakteru. Faktickým realizátorem dílčího preventivního projektu může být i nestátní nezisková organizace, příspěvková organizace, či další osoby, se kterými příjemce dotace uzavře smlouvu.
Žádosti o poskytnutí dotace se podávají do 15. 2. 2020.

VÝSLEDKY dotačního programu jsou zveřejněny zde.