Zhodnocení protialkoholní záchytné stanice Sokolov

Zhodnocení aktuálního stavu na úseku záchytu osob bezprostředně ohrožených nebo nebezpečných po intoxikaci alkoholem či OPL a následná péče o ně v Karlovarském kraji. 

ke stažení ZDE