Zástupci obcí i běžní občané nyní mohou sledovat vývoj kriminality na území svého bydliště v přehledné aplikaci

Od 1. 12. 2020 byla v rámci společného projektu Ministerstva vnitra a Policie České republiky spuštěna aplikace zobrazující mapy kriminality dle uživatelem zadaných kritérií.   

Pilotní projekt, který je připravován od roku 2019, reaguje na zájem odborné i laické veřejnosti o informace ohledně kriminality nejen v podobě statistik, ale i map trestných činů a přestupků se zobrazením lokality, kde k daným událostem dochází.


Projekt vychází z dlouholeté zkušenosti s budováním mapových nástrojů v rámci Policie ČR a rovněž ze zkušeností s těmito inovativními nástroji v zahraničí, kde se jejich používání již osvědčilo.

Projekt se odehrává ve třech rovinách. První představují mapy kriminality pro veřejnost, kde jsou znázorňovány skutky (trestné činy a přestupky registrované Policií ČR), které jsou statisticky evidované. Druhou rovinou je verze pro vybrané pilotní obce, ve které budou k dispozici relevantní informace potřebné pro efektivní výkon samosprávy, například při plánování činností obecní policie či rozvoje infrastruktury. Třetí rovinou je dataset pro práci Policie ČR, který je nezbytný při předvídání kriminality. Tato poslední zmíněná oblast je rozpracována v režimu pro interní použití v pilotních lokalitách. 

Výstupy ze zobrazených dat se dají využít například pro plánování projektů z oblasti prevence kriminality, plánování činností obecní policie, rozvoje infrastruktury, posilování pocitu bezpečí v obcích, či efektivnější využívání lidských, finančních i technických zdrojů.


Projekt Ministerstva vnitra ČR a Policie ČR „Mapy budoucnosti II – využití prostorových dat pro vytvoření a pilotní ověření nástrojů a postupů pro analýzu a predikci kriminality za účelem jejího předcházení a potírání“ (reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0010253) je spolufinancován z Evropského sociálního fondu Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Po dokončení pilotního provozu jej Ministerstvo vnitra a Policie ČR vyhodnotí a výstupy upraví dle zkušeností při práci Policie ČR a podnětů zástupců obcí i veřejnosti.


Více informací o mapách kriminality včetně průvodce aplikací na: https://kriminalita.policie.cz


Zdroj informací: Ministerstvo vnitra ČR; Policie ČR