Student z Karlovarského kraje zvítězil ve finále soutěžního kvízu z oblasti internetové bezpečnosti

Dne 10. 2. 2020 se na půdě Ministerstva vnitra v Praze konalo celorepublikové finále soutěžního Kvízu PLUS v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet. Vítězem se stal reprezentant Karlovarského kraje Stanislav Knaizl, student Gymnázia a obchodní akademie Mariánské Lázně.

Dvanáct vítězů krajských kol mezi sebou poměřilo síly, přičemž správnost zodpovězených otázek a nejrychlejší čas odpovědí rozhodly o absolutním vítězovi.

0W3A5912.JPG

Kvízové otázky byly zaměřeny na oblast internetové bezpečnosti a na mediální gramotnost. 

Pořadí výherců:

1. místo
Stanislav Knaizl, Gymnázium a OA Mariánské Lázně, Karlovarský kraj
2. místo Patrik Landsmann, Gymnázium Mozartova, Pardubický kraj
3. místo Zuzana Krejčová, Gymnázium Sušice, Plzeňský kraj

                                                   0W3A6020.JPG

Hlavními věcnými cenami byla drobná elektronika od firmy Microsoft a Gordic, dále si vítězové odnesli například dárkové poukázky a propagační předměty od partnerů projektu.  

 

0W3A6015.JPG

V letošním ročníku se do soutěžního online kvízu zaregistrovalo více než 33 000 žáků a studentů z celé České republiky.
V rámci Karlovarského kraje bylo evidováno o 314 % více úspěšných řešitelů kvízu než v předešlém roce.


Zahájení dalšího ročníku výherních soutěžních kvízů je plánováno na měsíc září tohoto roku. 


V souvislosti se Dnem bezpečnějšího internetu, který letos připadl na 11. 2. 2020, následovala po finále soutěžního Kvízu PLUS také Konference projektu Kraje pro bezpečný internet.
V rámci této projekt představil například 10 nových videospotů „Pozor na kyberprostor“ spolu s brožurou popisující jednotlivé případy kyberkriminality včetně možnosti prevence.

0W3A5963.JPG


Na konference vystoupili se svými příspěvky významní aktéři působící na poli bezpečného chování na internetu. Jednalo se například o PČR, NCOZ, NÚKIB, E - bezpečí a sdružení CZ.NIC.


Projekt Kraje pro bezpečný internet je výsledkem iniciativy Asociace krajů ČR s cílem upozornit veřejnost, zejména pak děti, na skrytá nebezpečí spojená s užíváním internetu a informovat je o možnostech prevence a pomoci. Do projektu je aktivně zapojeno dvanáct krajů z České republiky, přičemž Karlovarský kraj se k němu připojil již v roce 2015.
Mezi hlavní aktivity projektu patří nejenom soutěžní kvízy o hodnotné ceny, ale také vzdělávací semináře, e-learningové lekce, preventivní videospoty a mnohé další.
  Více informací o projektu zde