Soutěžní on-line kvíz z oblasti internetové bezpečnosti probíhá pouze do 28. února!

Žáci a studenti základních a středních škol v Karlovarském kraji mohou soutěžit s projektem Kraje pro bezpečný internet pouze do 28. února 2022.

Cílem soutěžních kvízů je informovat děti a mládež,  jednu z nejzranitelnějších skupin pohybujících se na internetu, o bezpečném užívání informačních technologií. Odměnou za úspěšné splnění kvízu jsou hodnotné ceny od společnosti Microsoft, GORDIC a sdružení CZ.NIC.

Před vyplněním soutěžního on-line kvízu si žáci a studenti mohou prostudovat e-learningové lekce a krátké videospoty na téma bezpečné chování na internetu při používání IT technologií. Ti zvídavější si mohou zasoutěžit i v Kvízu PLUS, který je určen pro opravdové znalce problematiky elektronické bezpečnosti.

Pro tento rok Karlovarský kraj nově vyhlásil také Soutěž škol. Základní a střední škola s největším počtem řešitelů soutěžního kvízu získá Poukázku na nákup vybavení (hardware i software), či pomůcek souvisejících se zajištěním či zvýšením bezpečnosti žáků při jejich práci ve škole v prostředí internetu ve výši 15 000 Kč.

Po ukončení soutěže proběhne losování vítězů a krajské finálové kolo soutěžního Kvízu PLUS, jehož vítěz bude reprezentovat Karlovarský kraj na celostátním finále.

Kriminalita v prostředí internetu každoročně stoupá. Objevují se nové, sofistikovanější trestné činy a nejrůznější závadová jednání. Nejenže oběťmi jsou velice často právě děti, ale mnohdy právě ony tyto skutky samy páchají. Proto je třeba v oblasti internetové bezpečnosti preventivně působit na děti a mládež v každém věku. Do soutěže se mohou děti zapojit jak samy doma, tak s pedagogem a ostatními spolužáky během vyučování.

Projekt Kraje pro bezpečný internet je realizován pod záštitou Asociace krajů ČR.
Jeho hlavním cílem je zvýšit informovanost o rizicích internetu a možnostech prevence a pomoci. V rámci projektu jsou rovněž připraveny edukativní materiály pro pedagogy, rodiče, seniory, policisty, či veřejnost.

Soutěžní kvízy, včetně pravidel a všechny vzdělávací materiály z oblasti internetové bezpečnosti jsou dostupné na webových stránkách projektu
 https://www.kpbi.cz/.
 

pdf.pngKPBI - soutěžní kvíz - plakát 2021/2022.pdf