Epidemie

1. Charakteristika epidemie

kychnuti.jpg

2. Ohrožení osob

3. Předpokládané ztráty a škody na majetku a životním prostředí

4. Jak se chovat při epidemii

5. Možné související hrozby

 1. Charakteristika epidemie

Epidemie -  jde o neobvykle vysoký výskyt infekčního onemocnění osob na omezeném území během definovaného časového úseku. Označuje se tak situace, kdy je výskyt určitého onemocnění výrazně vyšší než obvykle očekávaný výskyt tohoto onemocnění v závislosti na místě a čase. 

Pandemie -  hromadný výskyt infekčního onemocnění bez prostorového a časového omezení. Pandemie pro svůj vznik obvykle potřebuje zcela nový typ patogenu, se kterým se organismus ještě nesetkal. Nezná ho a nemá proti němu vytvořeny žádné protilátky.

Nákaza - je průnik původce nákazy do organismu, množení uvnitř a nepříznivé působení na jeho povrchu.

Očkování - je lékařský zákrok, při kterém se zdravý organismus záměrně setká s méně nebezpečným mikrobem nebo jeho fragmentem. Imunitní systém se naučí rozpoznávat příslušné antigeny a očkovaný by tak měl být chráněn před nákazou nebo alespoň před vážným průběhem onemocnění v případě, že se setká s původcem onemocnění. Očkování nevede vždy ke vzniku imunity, ne každý očkovaný je tedy chráněn před infekcí.

 Možné epidemie u nás:

 • spalničky - vysoce infekční onemocnění, virus se šíří vzduchem, kam se dostává při kýchání a kašlání nakaženou osobou. K onemocnění dochází po vdechnutí viru spalniček, který může ve vzduchu a na povrchu přetrvávat až 2 hodiny.
 • chřipka - je virové onemocnění zůsobené virem chřipky. K rozšíření nákazy dochází mezilidským stykem. Nákaza se šíří kapénkovou cestou a kontaktem s infikovanými předměty. Vstupní branou infekce je sliznice dýchacích cest.
 • HIV - onemocnění AIDS vyvolává virus HIV. Virus se usídluje v bílých krvinkách a postupně ničí buňky imunitního systému. Infekce se přenáší pohlavním stykem, skrze krevní řečiště a z matky na plod. 
 • příušnice - virové onemocnění způsobené virem příušnic. Jediným zdrojem nákazy je člověk. K přenosu viru dochází kapénkovou cestou, vstupní branou infekce je sliznice nosohltanu.
 • černý kašel - vysoce infekční bakteriální onemocnění, nemoc se přenáší kapénkovou infekcí (vzduchem, kašlem, smrkáním) a vyskytuje se především u dětí. 
 • virová hepatitida typu A - dříve nazývána infekční žloutenka, je vyvolaná virem hepatitidy A, tento virus je odolný vůči vlivům zevního prostředí, přežívá týdny při pokojové teplotě, léta ve zmrazeném stavu
 • tuberkulóza - chronické onemocnění. Zdrojem nákazy je nemocný člověk, který bakterie vylučuje při kašli. Přenos bakterií se tak děje převážně vzdušnou cestou.

Možné epidemie ve světě:

 • MERS - původce onemocnění koronavirus vyvolává těžký zánět plic spojený s akutní poruchou dýchání. K přenosu dochází při úzkém kontaktu s nemocným. Podobá se přenosu chřipky. 
 • Ebola -  je závažné onemocnění, které je způsobeno virem Ebola. Virus se přenáší přímým kontaktem s krví nebo jinými tělesnými tekutinami (slinami, močí, zvratky atd.) nakažené osoby, zemřelé nebo živé.
 • SARS - virové onemocnění vyvolané virem SARS. Předpokládaným zdrojem je zvířecí virus, který se stal nebezpečný pro člověka.Nejčastější cestou přenosu je blízký kontakt se zvířaty.
 • horečka dengue - virové onemocnění způsobené virem dengue. Horečka dengue se vyskytuje ve všech tropických oblastech. Zdroj nákazy tvoří člověk, přenašečem jsou komáři.
 • malárie - původcem onemocnění jsou parazitičtí prvoci rodu Plasmodium. Plazmodia se pomnožují v červených krvinkách a vyvolávají 3denní, 4denní nebo tropickou malárii. Zdrojem nákazy je nemocný člověk, přenašečem jsou komáři.
 • čínský koronavir -  způsobuje onemocnění u zvířat a lidí. Přenáší se z člověka na člověka kapénkovou infekcí, která je přenášena vzduchem.

2. Ohrožení osob

2.1. Ohrožení osob

 • spalničky - nejohroženější skupinou jsou neočkované děti, které nemohly být očkovány z hlediska nízkého věku. U dospělých osob se jedná o ročníky po roce 1969 a neprodělaly onemocnění spalničkami, osoby narozené před rokem 1975. 
 • chřipka - senioři nad 65 let, děti do 2 let, pacienti trpící chronickým onemocněním srdce a cév, ledvin, dýchacích cest a diabetem, pacienti se získanou nebo vrozenou poruchou imunitního systému, domovy pro seniory, osoby v zařízeních pro dlouhodobou lůžkovou péči, pracovníci v sociálních ústavech, pracovníci ve zdravotnictví, těhotné ženy.
 • HIV - narkomani, nebo opakovaně používané injekční jehly v rozvojových zemích, u lidí, kteří provozují nechráněný pohlavní styk.
 • příušnice - 
 • černý kašel - 
 • virová hepatitida typu A - ohroženou skupinou jsou především děti a mladí lidé. Dále jsou to cestovatelé konzumující potraviny studené kuchyně, pití nebalené vody, rizikové potraviny jsou saláty ze syrové zeleniny, neloupané ovoce, nedostatečně tepelně upravené maso.
 • čínský koronavir - mezi ohrožené skujpiny patří senioři, dětské skuiny, chronicky nemocní či osoby s oslabenou imunitou.  
 • tuberkulóza rizikovou skupinou jsou bezdomovci, narkomani, lidé se sniženým imunitním systémem, 
 • MERS
 • Ebola -  
 • SARS - 
 • horečka dengue - 
 • malárie - 

zima.jpg

 

3. Předpokládané ztráty a škody na majetku a životním prostředí

 • přímé náklady na zvýšený počet zdravotních výkonů při poskytování zdravotní péče, zvýšenou spotřebu léčiv včetně imunologických přípravků a zdravotnických prostředků, dezinfekčních prostředků, osobních ochranných pracovních prostředků apod.,
 • přímé náklady v důsledku nutnosti posílení personálního zajištění ZZ, složek IZS apod.,
 • ekonomické ztráty z likvidace závadných potravin, vyřazení výroben z provozu,
 • ekonomické ztráty v důsledku absence v zaměstnání,
 • náklady na léčení,
 • nepřímé náklady v důsledku výpadků ve výrobě,
 • škody v důsledku ochromení dopravy, služeb a školství a další.

4. Jak se chovat při epidemii 

leky.jpg

4.1 Kde najít informace o hrozbě a výskytu epidemie

 • Aktuální výskyt epidemií v Karlovarském kraji najdete na stránkách www.khskv.cz 
 • Přehled vybraných informačních zdrojů pro různé typy hrozeb a případně mimořádných událostí naleznete zde.
 • Aktuální informace o epidemii v období před jeho vznikem, při jeho průběhu a po jeho odeznění sledujte na Facebookovém profilu HZS Karlovarského kraje nebo na jeho Twitterovém účtu pod uživatelským jménem @hzskvk.
 • V případě ohrožení zdraví nebo života volejte na tísňovou linku 112.

4.2 Zásady správného chování před epidemií: 

a) spalničky

 • nejlepší prevencí je očkování, v případě výskytu nemoci vyhnout se kontaktu s nemocnými lidmi, mýt si často a opakovaně ruce mýdlem pod tekoucí vodou, posílit imunitní systém zvýšeným příjmem vitaminů, probiotik a enzemů, 

 b) chřipkové onemocnění

 • před začátkem sezóny (na podzim) se nechte naočkovat (vakcína nabývá účinnosti po dvou týdnech od aplikace), v zimním období užívejte vyšší dávky vitaminu C, zinku, zvyšte příjem ovoce a zeleniny, důležitá je hygiena jako prevence šíření chřipky.
c) HIV
 • vyhýbejte se nechráněnému sexu, nesdílejte injekční jehly s HIV pozitivními jedinci.

d) příušnice

 • nejúčinnější ochranou proti onemocnění je očkování. V případě výskytu nemoci vyhnout se kontaktu s nemocnými lidmi, mýt si často a opakovaně ruce mýdlem pod tekoucí vodou, posílit imunitní systém zvýšeným příjmem vitaminů, probiotik a enzemů, 
e) černý kašel
 • nejlepší prevencí je pravidelné očkování, 

f) virová hepatitida tipu A

 • nejlepší prevencí je očkování, v případě výskytu nemoci důsledně dodržujte zásady osobní hygieny, hygieny stravování a náležité odstraňování odpadních vod.
g) MERS 
 • nenavštěvujte oblasti, kde se nákaza vyskytuje. Při kontaktu s tímto onemocněním dodržujte hygienu, zakrývejte si ústa a nos kapesníkem, nedotýkejte se částí na tváři neumytýma rukama a vyvarujte se těsnému kontaktu s lidmi z této oblasti.
h) Ebola 
 • nejlepší prevencí je očkování, pokud cestujete do oblastí, kde se ebola vyskytuje, vyvarujte se styku s nakaženými lidmi, mrtvými zvířaty, nejíst maso z divokých zvířat a dbát na pečlivě omyté a oloupané ovoce a zeleninu. Často si myjte ruce teplou vodou a mýdlem.
i) SARS 
 • pokud cestujete do oblastí, kde se SARS vyskytuje, dodržujte hygienické zásady, myjte si ruce teplou vodou a mýdlem. S ohledem na způsob šíření nákazy je nuné zamezit vzniku infekčního aerosolu při kašli a kýchání, vyhýbejte se dotyku úst, nosu a očí nemytýma rukama.
j) horečka dengue 
 • nejlepší prevencí je očkování, pokud cestujete do oblastí, kde se horečka dengue vyskytuje doporučuje se používat repelenty a moskytiéry. 
k) malárie 
 • očkování zatím neexistuje, je možnost preventivně podávat léky - antimalariky v nízkých dávkách. Léky se kupují v lékárnách na recept.
l) tuberkulóza - nejlepší prevencí je očkování, které ochraňuje před nejzávažnějšími formami tuberkulózního onemocnění v dětském věku a zvyšuje odolnost proti atakám infekce při náhodném styku se zdrojem infekce.  Pokud cestujete do oblastí, kde se tuberkulóza vyskytuje doporučuje se dodržování všeobecných zdravotních a hygienických zásad. 
m) koronavir - vyhýbat se těm, kteří jsou zjevně nemocní, zvýšit dodržování základních hygienických pravidel, nezdržovat se v místech s vyšším počtem lidí. 

4.3 Zásady správného chování při epidemiích

a) spalničky

 • pokud máte příznaky spalniček, dopřejte si klid na lůžku, dostatek tekutin a podávání léků snižujících teplotu. Pálení zanícených očí je možné zmírnit umístěním nemocného v  pološeru a obklady z kousků vaty namočených ve studené vodě. Nutnou podmínkou dalšího šíření choroby je izolace nemocného doma ještě alespoň 5 dnů od výsevu vyrážky.

b) chřipkové onemocnění

 • pokud máte příznaky chřipky a nejste osoba trpící závažným chronickým onemocněním, zůstaňte doma. Při nekomplikovaném průběhu onemocnění se doporučuje klid na lůžku, tlumení horečky volně prodejnými léky, dostatek tekutin, vitamínů ve stravě.
 • pokud máte chřipkové příznaky a lékař Vám doporučil zůstat doma. Vyhněte se kontaktu s ostatními lidmi, zůstaňte doma po celou dobu trvání infekčnosti, 7 dní od začátku příznaků, spěte v oddělené místnosti, místnost větrejte, odpočívejte a dbejte na dostatečný příjem tekutin. V případě, že dojde za 3 dny od začátku onemocnění opětovně k vzestupu horečky, výrazným bolestem hlavy, dechovým obtížím, zvýšené dušnosti, abnormální intenzitě únavy kontaktujte svého praktického lékaře.

 c) HIV

 • pokud se nacházíte ve stadiu nákazy virem HIV musíte ihned vyhledat lékaře a zahájit léčbu, která zpomaluje množení viru. Bez léčby dojde během několika málo let k rozvoji AIDS. AIDS je smrtelná nemoc, která se vyznačuje absolutní ztrátou obranyschopnosti.

d) příušnice

 • pokud se nacházíte ve stadiu onemocnění příušnicemi léčba spočívá v dodržování klidového režimu, přikládání vlažných obkladů na otoky a snižování teploty. 

e) černý kašel

 • pokud se nacházíte ve stadiu onemocnění černým kašlem musíte ihned vyhledat lékaře a zahájit léčbu.

f) virová hepatitida tipu A

 • při zaznamenání příznaků vyhledejte lékaře. Doporučuje se klid na lůžku, mírnění obtíží - teploty, bolesti hlavy, zvracení. 

g) MERS

h) Ebola -  
i) SARS - 
j) horečka dengue - 
k) malárie - 
l) tuberkulóza - důležitým faktorem je řádná léčba. Nemocný s plicní TBC přestává být nakažlivý ve velmi krátké době. V případě, že dodržuje řádnou léčbu, zpravidla do dvou týdnů přestává být nakažlivým pro své okolí.
m) čínský koronavir - 
 • při zaznamenání příznaků vyhledat lékaře a to zejména pokud jste přicestovali z oblasti nákazy nebo jste byli v kontaktu s někým, kdo z oblasti nákazy přicestoval
 

 

 

4.4 Zásady správného chování po epidemii chřipky

 • důležitá je hygiena jako prevence šíření chřipky,
 • v době zvýšeného výskytu chřipky omezte pobyt v uzavřených místnostech, kde se zdržuje velké množství lidí,
 • omezte cestování v hromadných dopravních prostředcích.

5. Možné související hrozby

V souvislosti s výskytem epidemií se nepředpokládá vznik dalších sekundárních mimořádných událostí.