Projekty

Projekty:

stávájící

  • Bezpečné veřejné prostranství v Karlovarském kraji
  • Zabezpečení škol a školských zařízení v Karlovarském kraji
  • #NENECHSE - efektivní sebeobrana v praxi
  • Bezpečná škola - prevence především
  • Bezpečná škola - bezpečný kyberprostor
  • Kraje pro bezpečný internet

 ukončená realizace


Pro více informací o jednotlivých projektech se můžete obracet na manažerku prevence kriminality Karlovarského kraje Ing. Terezu Páskovou (tel. 354 222 189, mob. 736 650 140, tereza.paskova@kr-karlovarsky_cz ).