Projekt z Karlovarského kraje zaměřený na šikanu a násilí byl oceněn Ministerstvem vnitra

Projekt MAJÁK – cesta bezpečí, jehož realizátorem je Dětský úsvit, z. s., se umístil na 2. místě v rámci národního kola Evropských cen prevence kriminality 2021.

Projekt se zaměřuje na děti a mládež v pěstounské péči, které jsou reálně ohrožené sociálně-patologickým prostředím a rizikovými jevy. Pomocí strategií pracuje s cílovou skupinou interaktivními a zážitkovými metodami. Aktivity mají preventivně – terapeutický charakter. Cílem projektu je vytipování několika jedinců z řad účastníků programu, kteří budou nově získané poznatky šířit mezi své vrstevníky, v rodině a ve své komunitě. Projekt je realizován ve správním obvodu města Cheb a okolních obcích.

Tématem letošního ročníku byla šikana a násilí mezi nezletilými.

Ceny z rukou zástupců odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR ve středu 6. října v Plzni převzali v rámci celorepublikové akce Národní dny prevence zástupci spolku Dětský úsvit a manažerka prevence kriminality Karlovarského kraje Ing. Tereza Pásková, která projekt za Karlovarský kraj do soutěže nominovala.

Hodnotící komise vyzdvihla především nastavené metody hodnocení efektivity projektu, zvolení metody peer neboli vrstevník přejímá od vrstevníka, či práci se skupinou dětí v pěstounské péči.

V rámci projektu vzniká řada naučných publikací například na téma šikana a etiketizace, či trest a náprava.

Více informací o samotném projektu naleznete na jeho internetových stránkách
zde.

_CHA3575+.jpg