Problematika bezdomovectví

Odbor bezpečnosti a krizového řízení Krajského úřadu Karlovarského kraje zpracoval v roce 2020 dokumenty, které se zabývají problematikou bezdomovectví. 

1) Zhodnocení problematiky bezdomovectví v Karlovarském kraji 

pdf.pngZhodnocení problematiky bezdomovectví s primárním zaměřením na Karlovarský kraj.pdf

2) Dotazníkové šetření k problematice bezdomovectví v Karlovarském kraji 

pdf.pngDotazníkové šetření k problematice bezdomovectví v Karlovarském kraji.pdf