Obce mohou soutěžit o kamerový dohled nad rizikovou lokalitou do 31. března!

Soutěž "Slepá místa" je unikátní projekt, který pomáhá obcím s řešením svých rizikových míst, která nejsou pod dohledem a často čelí vandalům, výtržníkům, neposlušným řidičům, rozvodněnému vodnímu toku a dalším bezpečnostním hrozbám. 

Cílem soutěže je pomoci obcím vyřešit určitý bezpečnostní problém a zároveň si vyzkoušet nejnovější bepečnostní technologie. Moderní kamerové systémy dokáží mnohem více než jen zajistit obraz – zvládnou automaticky upozorňovat na bezpečnostní rizika, dopravní nehody či zácpy, monitorovat rizikový vodní tok, čistotu ovzduší a mnoho dalšího.

Soutěž je nové rozdělena na dvě kategorie. V první kategorii soutěží obce do 10 000 obyvatel, ve druhé kategorii města nad 10 000 obyvatel.

V prvním kole soutěže, které se konalo na podzim roku 2020, zvítězilo město Sokolov s vyloučenou lokalitou v okolí vlakového nádraží. Sokolov vyhrál inteligentní kamerový bod v hodnotě 150 000 Kč. 

Ministerstvo vnitra ČR, odbor prevence kriminality spolupracuje s organizátory soutěže na dotazníkovém šetření týkající se prevence kriminality.

 
Více informací o soutěži naleznete zde 

Problémové lokality mohou přihlásit starostové nebo jimi pověření zástupci obce do 31. března 2021 na webových stránkách soutěže

Zdroj: www.prevencekriminality.cz; www.slepamista.cz