NÚKIB zanalyzoval hrozbu stále cílenějších vyděračských útoků ransomwarem

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) vypracoval analýzu s názvem "Vyděračské útoky ransomwarem jsou stále cílenější: míří na velké firmy, státní a veřejné instituce".

Vyděračské útoky, které znepřístupní data na počítačích svých obětí, jsou stále častější a bohužel se nevyhývají ani České republice. Aktuálně se objevují případy útoků na zdravotnická zařízení, velké průmyslové podniky, či automobilový sektor. I z těchto důvodů význam kybernetické bezpečnosti zásadně narůstá. 


NÚKIB se problematice ransomwaru dlouhodobě věnuje, na základě čehož zanalyzoval hrozbu a možné dopady vyděračských útoků. Analýza stručně shrnuje relevantní zjištění a rovněž nabízí doporučení vhodná k prevenci a omezení následků takových útoků. 

Dokument je v režimu TLP:WHITE, tedy může být volně šířen. 

pdf.pngAnalýza hrozby - Vyděračské útoky ransomwarem jsou stále cílenější: míří na velké firmy, státní a veřejné instituce, soubor typu pdf, (3,81 MB)