Ministerstvo vnitra vyzývá k nominaci projektů do národního kola Evropské ceny prevence kriminality 2020

Téma letošního ročníku soutěže Evropská cena prevence kriminality 2020 nese název "Prevence organizovaného zločinu založeného na rodinných vazbách" . 

Evropská cena prevence kriminality (ECPA) je udílena Evropskou sítí prevence kriminality, která propojuje místní, národní a evropské úrovně prevence kriminality. Tato soutěž každoročně oceňuje nejlepší evropský projekt na poli prevence kriminality a podporuje tak výměnu zkušeností dobré praxe na zvolené téma v rámci EU. I Česká republika do soutěže každým rokem vysílá svého zásupce. 

Do národního kola soutěže mohou být nominovány projekty, jejichž realizátorem je územní samosprávný celek, dobrovolný svazek obcí, útvar Policie České republiky, středisko Probační a mediační služby České republiky nebo právnická osoba zabývající se prevencí kriminality. Faktickým realizátorem projektu může být i jiný subjekt, který však musí na realizaci projektu spolupracovat s výše uvedenými subjekty, které mohou být formálně nominovány.

Soutěže se může zúčastnit jakýkoliv projekt, iniciativa nebo balíček opatření, jehož cílem je snižování kriminality a strachu z ní a to v rámci zvoleného tématu.

Nominované projekty budou Ministerstvem vnitra popularizovány v rámci výměny dobré praxe.

Tři vítězné projekty v národním kole obdrží cenu a absolutní vítěz získá možnost reprezentovat Českou republiku na evropském finále, jehož vítěz získá 10 000 EUR a další ceny.

Projekty Policie ČR do soutěže nominuje Policejní prezídium, projekty středisek PMS ČR nominuje Probační a mediační služba České republiky. U projektů ostatních realizátorů, prosím, v případě Vašeho zájmu zúčastnit se soutěže zasílejte vyplněný formulář (Příloha č. 2) nejpozději do
pondělí 24. srpna 2020 na e-mail tereza.paskova@kr-karlovarsky_cz (tel. 354 222 189, mob. 736 650 140) .

Výzva s pravidly soutěže a formulář pro nominaci projektu:

pdf.pngPříloha 1_ECPA2020_Výzva.pdf

doc.pngPříloha 2_ECPA2020_Formulář.docx