Metodický pokyn pro zadávání veřejných zakázek na dodávku bezpečnostních technologií byl dokončen

Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, Odborem práva veřejných zakázek dokončila Metodický pokyn pro zadávání veřejných zakázek na dodávku bezpečnostních technologií.

Hlavním cílem zpracování této metodiky bylo ukázat a doporučit postup pro zadání veřejné zakázky a výběr dodavatele podle kvalitativních kritérií a ne pouze podle ceny, zvláště v citlivé oblasti ochrany osob a majetku.

Materiál obsahuje doporučující pokyny k zadávání veřejných zakázek, které zahrnují širokou oblast technických služeb a zařízení sloužících k ochraně osob a majetku:

  • Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (PZTS), dříve označované jako Elektronické zabezpečovací systémy (EZS),
  • Elektrická požární signalizace (EPS),
  • Kamerové sledovací systémy (VSS),
  • Systémy elektronické kontroly vstupů (EKV),
  • Mechanické zábranné systémy (MZS),
  • Služby dohledových center s pulty centralizované ochrany (PCO).


Týká se dodávek komponentů systému (technologické prvky, hardware, software včetně licencí), služeb (služby systémové integrace, průběžný servis apod.) nebo díla (např. kompletní dodávka bezpečnostního systému).


Obsahem materiálu je rovněž:

  • rozbor specifických vlastnosti projektů v oblasti bezpečnostních technologií,
  • návrh postupů při stanovení hodnotících kritérií a metodiku pro výběr dodavatele s ohledem na specifickou oblast bezpečnostních technologií,
  • uvedení příkladů postupu při zadávání veřejné zakázky a negativních dopadů chybného postupu.


Samotný postup pro zadání veřejné zakázky musí být vždy v souladu s uvedeným zákonem č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek, proto je nutné vždy posoudit zakázku a postup zadávacího řízení s ohledem na konkrétní podmínky. Metodický pokyn se zaměřuje na problematiku zadávání veřejných zakázek v detailech, keré nejsou díky obecnému zaměření uvedeny v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.


Metodika se netýká veřejných zakázek, které mají dopad na utajované informace, NBÚ apod. Lze ji však dobře využít i při zadávání běžných komerčních zakázek (mimo režim veřejných zakázek).


Dokument je metodickým materiálem k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
a poslouží především zadavatelům veřejných zakázek, ale rovněž ho mohou využít i dodavatelé a zájemci o veřejné zakázky.


Více informací naleznete zde.

pdf.pngMetodický pokyn pro zadávání veřejných zakázek na dodávku bezpečnostních technologií.pdf