Krizový štáb KK

Směrnice MV

Statut a jednací řád krizového štábu Karlovarského kraje 

Příloha č.1 Hlášení krizového štábu

Příloha č.2 Činnosti pracovních skupin

Příloha č.3 Jmenování/odvolání člena krizového štábu

Příloha č.4 Přehled členů krizového štábu

Příloha č.5 Pracoviště krizového štábu

Příloha č.6 Komunikace se sdělovacími prostředky

Příloha č.7 Vzor obsahu jednání

Cvičení Krizového štábu Karlovarského kraje