Informační systémy

Informační systém ARGIS

Informační systém KRIZKOM

Národní systém reakce na krize

Přehled právnických osob a podnikajících fyzických osob, které zajišťují plnění opatření vyplývajících z krizového plánu

Povodňová ochrana