Kraj v prevenci kriminality nezapomíná na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami ze Základní školy Cheb se prostřednictvím interaktivních besed s knihou "ON-LINE ZOO" učili, jak se chovat bezpečně v prostoru internetu.

Dne 13. prosince 2019 se prostřednictvím interaktivních besed s knihou „ON-LINE ZOO“ žáci se speciálními vzdělávacími potřebami ze Základní školy Cheb učili, jak se chovat bezpečně v prostoru internetu. 

Beseda se pomocí pěti předčítaných příběhů z prostředí zoologické zahrady zaměřovala na aktuální riziková témata jako je závislost na mobilních telefonech, kyberšikana, kybergrooming, sexting, či třeba úskalí mobilních aplikací a on-line nákupů.                                                                             

IMG_20191213_0951335.jpg

Lektorkou semináře byla paní Michala Radotínská ze sdružení CZ.NIC.
Celkem bylo proškoleno 47 dětí.

Na závěr každé besedy byly dětem rozdány omalovánky a ona předčítaná kniha paní učitelce, aby bylo možně s žáky vybraná témata kdykoli zopakovat.

Nejen na handicapované děti, ale i na dospělé se v rámci nejrůznějších aktivit často zapomíná, což je obrovská chyba. Právě takové osoby mají bohužel díky svému znevýhodnění mnohem vyšší pravděpodobnost stát se obětí různých trestných činů.

IMG_20191213_0952351.jpg

Besedy byly realizovány v Karlovarském kraji v rámci projektu „Kraje pro bezpečný internet“.
Projekt se zabývá prevencí kybernetické kriminality, minimalizací rizik spojených s užíváním informačních a komunikačních technologií a zvýšením celkového povědomí o online bezpečnosti. Zaměřuje se zejména na žáky a studenty, pedagogy, rodiče, sociální pracovníky, policisty a seniory.
Do projektu je v současné době zapojeno 12 krajů z České republiky.

 

Kniha ON-LINE ZOO ke stažení