KARLOVARSKÝ KRAJ VYHLÁSIL DOTAČNÍ PROGRAM NA PODPORU AKTIVIT V OBLASTI PREVENCE KRIMINALITY PRO ROK 2022

I v roce 2022 mohou obce a nestátní neziskové organizace žádát o dotaci na neinvestiční projekty z oblasti prevence kriminality, které pomáhají zvýšit pocit bezpečí občanů. 

Dne 13. 12. 2021 Zastupitelstvo Karlovarského kraje svým usnesením č. ZK 404/12/21 vyhlásilo Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality pro rok 2022 (dále jen "dotační program"). 

Dotace je určena na projekty z oblasti bezpečnosti a prevence, které se zaměřují výhradně na potlačování kriminálních a sociálně patologických jevů a zvyšují pocit bezpečí občanů na území měst a obcí v Karlovarském kraji.

Žadatelem o dotaci mohou být obce v územním obvodu Karlovarského kraje a nestátní neziskové organizace. 
Žadatel může podat maximálně 2 žádosti v rámci dotačního programu.
Maximální výše dotace v rámci jedné žádosti 
smí činit 150 000 Kč.
Finanční spoluúčast žadatele není vyžadována. 

Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:

-        od 20. 1. 2022, 9:00 hodin  
-        do 27. 1. 2022, 14:00 hodin  
Na pořadí přijetí žádosti nezáleží.

Všechny informace k dotačnímu programu jsou uvedeny zde