Karlovarský kraj vyhlásil dotační program na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality pro rok 2021

I v roce 2021 mohou obce a nestátní neziskové organizace žádát o dotaci na neinvestiční projekty z oblasti prevence kriminality, které zvýší pocit bezpečí občanů. 

Dne 1. 2. 2021 Rada Karlovarského kraje svým usnesením č. RK 84/02/21 vyhlásila Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality pro rok 2021 (dále jen "dotační program"). 

Dotace je určena na projekty z oblasti bezpečnosti a prevence, které se zaměřují výhradně na potlačování kriminálních a sociálně patologických jevů a zvyšují pocit bezpečí občanů na území měst a obcí v Karlovarském kraji.
Žadatelem o dotaci mohou být obce v územním obvodu Karlovarského kraje a nestátní neziskové organizace. 

Žadatel může podat maximálně 2 žádosti
 v rámci dotačního programu. Maximální výše dotace v rámci jedné žádosti smí činit 150 000 Kč. Finanční spoluúčast žadatele není vyžadována. 

Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:

-        od 4. 3. 2021, 9:00 hodin  
-        do 11. 3. 2021, 15:00 hodin  
Na pořadí přijetí žádosti nezáleží.

Všechny informace k dotačnímu programu jsou uvedeny zde.