Karlovarský kraj se zapojil do Dne bezpečnějšího internetu #SID2021

V úterý 9. února 2021 se konal Den bezpečnějšího internetu, do kterého se zapojil prezentací svých aktivit i Karlovarský kraj.

Den bezpečnějšího internetu se připomíná druhé úterý v únoru už od roku 2004 a jen v loňském roce se do něj zapojilo 170 zemí po celém světě. Pod heslem „Společně pro lepší internet“ vyzývá všechny zúčastněné strany, aby se spojily a připomenuly všechny aktivity, které mohou pomoci udělat internet lepším a bezpečnějším místem. Koordinátorem tohoto dne pro Českou republiku je národní Safer Internet centrum, které spravuje sdružení CZ.NIC.

Vzhledem k tomu, že Policie České republiky eviduje každoroční nárůst trestných činů z oblasti kybernetické kriminality, je třeba na tento stav reagovat vhodným zaměřením preventivních aktivit, obzvláště vezmeme-li v potaz fakt, že oběťmi nástrah internetové světa bývají čím dál častěji ti nejzranitelnější – děti a senioři. 

Karlovarský kraj je jako jeden z dalších dvanácti krajů zapojen do projektu podporovaného Asociací krajů ČR s názvem „Kraje pro bezpečný internet“. Mezi hlavní aktivity projektu patří soutěžní on-line kvíz pro žáky a studenty, e-learningové lekce a semináře pro nejrůznější cílové skupiny, konference, či preventivní videospoty. V loňském ročníku soutěžního on-line kvízu se v rámci celostátního finále na prvním místě umístil student z Karlovarského kraje. V důsledku uzavírání škol vlivem koronavirové epidemie je možné využívat preventivní materiály projektu rovněž v rámci on-line výuky.

V rámci dotačního programu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality jsou každoročně podporovány projekty obcí a nestátních neziskových organizací, které se zaměřují na snižování rizik v kyberprostoru. V roce 2020 se jednalo například o projekt města Ostrov s názvem „Bezpečně v on-line prostředí“, jehož obsahem byly dvě interaktivní CYBERSHOW, přednášky pro městské tábory, komiks pro děti a mládež a vzdělávací publikace Senior v online prostředí. Dále byl podpořen projekt spolku you connected „Nové interaktivní formy vzdělávání pro veřejnost“, jehož předmětem bylo vytvoření mobilní aplikace, vytvoření videokomiksu digitální stopa, vytvoření webové aplikace pro učebnici informatiky a vytvoření deseti vzdělávacích videí.

Prostřednictvím individuální dotace bývá každoroční zvyklostí poskytnutí finanční podpory na realizaci odborné krajské konference z oblasti bezpečného chování na internetu, jejíž organizátorem je spolek you connected spolu s dalšími partnery.

V případě dotačního Programu prevence kriminality na místní úrovni je Karlovarský kraj nápomocen obcím při procesu podávání žádostí, které se zabývají prevencí kybernetické kriminality, na Ministerstvo vnitra.

V neposlední řadě je třeba zmínit spolupráci s klíčovými aktéry v oblasti internetové bezpečnosti jako je spolek you connected v čele s odborníkem Romanem Kohoutem, který v rámci nejrůznějších aktivit působí na území celého kraje. V rámci přednáškové činnosti pro žáky, studenty a pedagogy kraj spolupracuje s NÚKIB, či sdružením CZ.NIC.