Karlovarský kraj pomáhá školám zvyšovat bezpečnost prostřednictvím pracovníků dohledové služby

Ředitelé škol v Karlovarském kraji nyní pomocí metodického dokumentu "Dohledová služba ve škole" mohou posílit bezpečnost ve svých školách. Praxe totiž stále ukazuje  že i v dnešní době moderních technologií je přítomnost lidského faktoru v oblasti bezpečnosti nezastupitelná.

Po tragické události na obchodní akademii ve Žďáru nad Sázavou v roce 2014 se řada škol v České republice začala aktivněji zabývat zajištěním bezpečnosti svých žáků a to především v souvislosti se vstupem nepovolaných osob, či agresivních útočníků do budovy školy. S celosvětově přibývajícími případy ozbrojených či agresivních útočníků ve školách se běžně setkáváme s vybavováním škol moderními technologiemi. 


Metodika "Dohledová služba ve škole" byla vytvořena odborem bezpečnosti a krizového řízení Krajského úřadu Karlovarského kraje jako reakce na nekomplexní, roztříštěné a individuální přístupy jednotlivých škol k problematice bezpečnostního dohledu a při zřizování pracovníků dohledové služby. V rámci České republiky nebyl nalezen žádný ucelený materiál, který by pojednával o konceptu dohledové služby ve škole.
Dokument je možné využít i mimo území Karlovarského kraje. 


Cílem materiálu je pomoci školám, které chtějí zvýšit svoji bezpečnost prostřednictvím zřízení dohledové služby a zároveň sjednotit základní pilíře fungování dohledové služby ve škole za účelem zvýšení její efektivity.

Screenshot_20210413-102211.png


Metodika přináší odpovědi na otázky, které mohou při zvažování zřízení dohledové služby ve škole vyvstat. Pomocí provázaných kapitol a zkušeností z praxe poradí například s vhodným postupem pro výběr pracovníka, sestavením optimální pracovní náplně s přihlédnutím k jednotlivým specifikům dané školy, či přehledně představí možné zdroje financování.


Hlavním účelem pracovníka dohledové služby ve škole je minimalizace rizik spojených s nebezpečím z venkovního prostředí například v podobě cizích osob, či agresivních rodičů, jelikož právě tento pracovník zajišťuje prvotní styk s osobami vstupujícími do školy.


SPOT k metodice Dohledová služba ve škole, metodický dokument a videoprůvodce metodikou naleznete zde. 

 
V případě dotazů se můžete obracet na Ing. Terezu Páskovou, manažerku prevence kriminality Karlovarského kraje (tereza.paskova@kr-karlovarsky_cz; 736 650 140, 354 222 189).