Zvažovaný plán uvolňování krizových a mimořádných opatření – od 1. a 8. června 2020

Vláda představila plán uvolňování  mimořádných a krizových opatření na období 20. dubna až 8. června 2020. Podle aktuální situace však může docházet k jeho změnám. Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Pokud nedojde ke zhoršení epidemiologické situace, se od června 2020 zvažuje povolení provozu nebo výkonu následujících činností a provozů:

Nejdříve od 1. června 2020

 • možnost realizace maturitních a závěrečných zkoušek a absolutorií na konzervatořích a vyšších odborných školách
 • omezená možnost realizovat praktické vyučování (odborný výcvik) na středních a vyšších odborných školách – podmínky obdobné jako u školních skupin

Ve všech případech při dodržení přesně definovaných podmínek.

Nejdříve od 8. června 2020

 • všechny provozovny v nákupních centrech
 • provozovny nad 1 000 m2, které nejsou v nákupních centrech
 • restaurace, hospody, bufety, kavárny, vinotéky, pivotéky – vnitřní prostory (podle definovaných podmínek)
 • hotely a další ubytovací zařízení (včetně jejich restaurací a kaváren)
 • taxislužby (dosud nepovolené)
 • provozování živností, při níž je porušována integrita kůže (tetování, piercing)
 • divadla, zámky, hrady a ostatní kulturní aktivity za přesně definovaných podmínek
 • hromadné akce s odstupňovaným počtem účastníků
 • kulturní, společenské, sportovní akce (do 50 osob)
 • zotavovací akce apod. pro děti do 15 let věku
 • další, vč. opatření v cestovním ruchu
 • svatby za specifických hygienických podmínek

Ve všech případech při dodržení přesně definovaných podmínek.

Červen 2020 – podle vývoje epidemiologické situace

 • možnost realizace jednotných přijímacích a školních přijímacích zkoušek na středních školách
 • realizace konzultací či občasných vzdělávacích aktivit v menších skupinách žáků na 2. stupních základních škol a školách středních, a to formou třídnických hodin
 • přijímací zkoušky na vysokých školách

Ve všech případech při dodržení přesně definovaných podmínek.

Odkazy