Změny v protiepidemických opatřeních platné od 30. ledna 2021

Vláda ČR přistoupila k úpravám opatření, od 30. ledna 2021 je mimo jiné nařízeno další omezení využívání hotelových služeb a volného pohybu osob

Důvodem k přijetí nových opatření je nepříznivý vývoj epidemie Covid-19 a hrozba rozšíření nakažlivější mutace viru SARS-CoV-2 na českém území. Změny se týkají především pravidel pro volný pohyb osob a také omezení v oblasti maloobchodu a služeb.

Omezení volného pohybu osob

Pobyt na chatách a chalupách

Od půlnoci z pátku na sobotu proto platí nová podmínka, že lidé mohou cestovat na své chaty a chalupy, avšak pobývat na nich smějí jen členové jedné domácnosti.

Omezení sociálních kontaktů

Vláda také nařídila, aby lidé omezili kontakty s jinými osobami než se členy domácnosti na nezbytně nutnou míru a důrazně doporučila, aby se lidé zdržovali v místě bydliště pouze se členy vlastní domácnosti a osobami, o které člen domácnosti pečuje, a aby při styku s jinými osobami používali respirátor bez výdechového ventilu třídy FFP2 nebo KN95.

Omezení pobytu cizinců na území ČR

Zpřísňují se i pravidla pro pobyt cizinců na území České republiky.

Zakázán je pobyt cizinců na území České republiky, pokud přicestovali po 30. 1. 2021 z jiného než nezbytného důvodu, přičemž tyto důvody uvádí Usnesení Vlády ČR č. 79 (v bodě I nebo bodě II/1 až 6, 9 až 15.). Zakázán je taktéž pobyt cizinců na území České republiky, pokud přicestovali v rozporu s ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví.

Omezení provozu maloobchodu a služeb

V oblasti maloobchodu a služeb vláda řešila především problém s obcházením zákazu poskytování ubytovacích služeb zneužíváním výjimky možnosti ubytování v případě služebních cest. Od soboty proto bude možné takové ubytování poskytnout pouze osobám, které se prokáží dokladem od zaměstnavatele nebo objednatele služeb o účelu služební cesty. Provozovatelé ubytovacích zařízení budou povinni tato potvrzení vyžadovat a uchovávat ke kontrole.

Prodej zboží na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách

Z dosud platných výjimek byly nově vyňaty prodeje zboží na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách.

Výjimka:

Povolen zůstává jen provoz těch mobilních prodejen, které zajišťují prodej potravin a drogistického zboží v obcích, kde není možné toto zboží zakoupit v jiné provozovně.

Provoz lanovek a vleků

Zpřísňují se i pravidla pro provoz lanovek a vleků. Nově bude povolen provoz pouze lanových drah pro zajištění dopravní obslužnosti v rámci veřejných služeb a lyžařských vleků a lanových drah výhradně pro zajištění zásobování nebo chodu kritické infrastruktury nebo pro potřeby složek Integrovaného záchranného systému včetně Horské služby.

Získávání odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

V oblasti vzdělávacích akcí se nově umožňuje pořádat za stanovených podmínek i dopravně psychologická vyšetření dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Novinkou ale je, že po dobu praktické jízdy s výcvikovým vozidlem v rámci zkoušky z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel musí posádka vozidla používat respirátory alespoň třídy FFP2 nebo KN95.

Zákaz návštěv ve zdravotnických zařízeních na odděleních akutní péče

Zakazují se návštěvy návštěv ve zdravotnických zařízeních na odděleních akutní péče.

Výjimka:

Tento zákaz se za splnění přísnějších podmínek nevztahuje na třetí osoby při porodu, návštěvy pacientů s omezenou svéprávností a návštěvy pacientů v hospicech a dalších pacientů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění.

Změna pravidel pro dobrovolné antigenní testování – POC testy

Od 1. února 2021 se interval mezi testy plně hrazenými ze zdravotního pojištění zkracuje z 5 na 3 dny. Tato změna má zejména vyjít vstříc pendlerům, přeshraničním pracovníkům. Ti se musí při cestě do Bavorska prokazovat každé 2 dny novým negativním testem ne starším 48 hodin a při cestě do Saska musí mít nový negativní test 2 krát týdně.

 

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na webu Vlády ČR.

 

 

30. ledna 2021 |  Autor: HZS Karlovarského kraje