Změny v protiepidemických opatřeních platné od 25. února 2021

Vláda ČR v pondělí 22. února 2021 odsouhlasila přísnější pravidla pro nošení ochranných pomůcek dýchacích cest na místech, kde se koncentruje větší počet lidí.

Od 25. února 2021 se zakazuje využívat k ochraně dýchacích cest doma vyrobené látkové roušky a jiné necertifikované prostředky

Od půlnoci ze středy 24. února 2021 na čtvrtek 25. února 2021 vstoupí v České republice v platnost přísnější pravidla pro nošení osobních ochranných prostředků dýchacích cest na veřejně přístupných místech. Nově bude možné pohybovat se v určených prostorách pouze s nasazeným respirátorem třídy minimálně FFP2 či KN 95, zdravotnickou obličejovou maskou nebo obdobným prostředkem naplňujícím minimálně všechny technické podmínky a požadavky normy ČSN EN 14683+AC, který brání šíření kapének. Toto opatření platí pro:

  • vnitřní prostory veřejných staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj), a
  • další veřejně přístupná místa v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti více než 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.
Do 28. února 2021 bude ještě možné v těchto případech použití i jiných ochranných prostředků dýchacích cest.

Od půlnoci ze středy 24. února 2021 na čtvrtek 25. února 2021 platí povinnost nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95) nebo dvě přes sebe přeložené zdravotnické obličejové masky nebo obdobné prostředky naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének. Toto opatření platí pro:

  • vnitřní prostory prodejen, provozoven služeb, zdravotnických zařízení poskytujících ambulantní péči, určených zařízení sociálních služeb a mezinárodních letišť,
  • prostředky veřejné dopravy,
  • nástupiště, přístřešky a čekárny veřejné dopravy,
  • v motorových vozidlech, ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby z jedné domácnosti.
S výjimkou dětí od 2 do 15 let, které i na těchto místech mohou nosit ochranné prostředky uvedené v 1. odstavci.

Další výjimky z těchto pravidel nošení ochranných prostředků dýchacích cest uvádí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví dostupné na webu MZ ČR.

Změny v nařizování izolace a karantény osob pro případ nemoci Covid-19

Nově už od 1. března 2021 do karantény v případě rizikového kontaktu nebudou muset lidé, kteří prošli nejméně 2 týdny předtím kompletním očkováním proti Covid-19 nebo sami Covid-19 v uplynulých 90 dnech prodělali a nemají žádné příznaky. 

Izolace se již také nebude nařizovat osobám, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění Covid-19, u kterých uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění Covid-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní. Tyto skutečnosti bude daná osoba prokazovat lékařskou zprávou.

Plné znění tohoto mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví je dostupné na webu MZ ČR.

Vydávání certifikátu o očkování proti Covid-19

Od 23. února 2021 se doplňuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k plánu očkování osob určených k očkování. Osoba, u které bylo očkování proti onemocnění Covid-19 dokončeno podle příslušného očkovacího schématu, na požádání obdrží bezprostředně po dokončení tohoto očkování Certifikát o dokončení očkování vystavený z Informačního systému infekčních nemocí (ISIN) opatřený podpisem vystavující osoby a razítkem poskytovatele.

Plné znění tohoto mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví je dostupné na webu MZ ČR.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na webu Vlády ČR.

 

23. února 2021 | Autor: HZS Karlovarského kraje