Změny v protiepidemických opatřeních platné od 17. ledna 2022

Změny v protiepidemických opatřeních týkajících se zejména testování zaměstnanců a testování ve školách.

Testování zaměstnanců

 • Od 17. ledna se musí všichni pracovníci (i očkovaní, rozočkovaní i ti, co covid prodělali) testovat antigenními samotesty dvakrát týdně s minimálním odstupem 3 dnů.
 • V případě pozitivního výsledku samotestu pracovník bezodkladně informuje zaměstnavatele, opustí pracoviště a nastupuje pětidenní karanténu, další PCR test už podstoupit nemusí. 
 • Do pětidenní karantény po kontaktu s pozitivní osobou budou muset nově i očkovaní, a ti, kteří covid prodělali v posledních 180 dnech. 
 • Pokud pracovník na vlastní žádost v době karantény absolvuje PCR test, negativní výsledek jim karanténu může ukončit i dříve. 
 • Plné znění mimořádného opatření MZ ČR č. j.: MZDR 461/2022-1/MIN/KAN k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 je dostupné na webu MZ ČR.

zamestnanci_1.png

Testy hrazené z veřejného zdravotního pojištění
 • Osoby s dokončenou vakcinací budou mít od pondělí 17. ledna nárok na úhradu až 5 PCR testů hrazených z veřejného zdravotního pojištění za kalendářní měsíc
 • Pro rozočkované, osoby s kontraindikacemi a děti dál zůstává také až 5 PCR testů měsíčně. 
 • Neočkovaní lidé nad 18 let nadále nemají na úhradu z veřejného zdravotního pojištění nárok a za PCR test tak zaplatí zhruba 800 korun. 
 • Hrazené samozřejmě zůstávají také testy, které indikuje lékař nebo hygienická stanice

Testování ve školách

 • Od 17. ledna bude probíhat preventivní plošné testování antigenními testy ve školách jednou týdně, a to každé pondělí.
 • Testování se týká žáků základních škol a základních škol speciálních, žáků denní formy vzdělávání konzervatoře nebo denní formy vzdělávání střední školy, bez ohledu na to, zda jsou očkovaní či spadají do ochranné lhůty po prodělání nemoci. 
 • Pozitivní výsledek pak bude muset být potvrzen PCR testem. 
 • Testování ve školách se nebude nyní týkat vysokých škol.

Provoz obchodů a služeb

 • V obchodech může být nejvýše 1 zákazník na 10 m2. Dezinfekční prostředky musí být k dispozici při vstupu.
 • V restauracích může u jednoho stolu sedět nejvýše šest osob s výjimkou lidí ze společné domácnosti. 
 • V restauracích v obchodních centrech není možná konzumace, jídlo či pití si zákazník musí odnést.
 • Provozovatelé barů či restaurací musí kontrolovat bezinfekčnost hostů (očkování, prodělání nemoci). V případě, že se zákazník odmítne prokázat, nebude obsloužen.

  

17. ledna 2022 | Autor: HZS Karlovarského kraje