Změny v protiepidemických opatření platné od 31. května 2021

Od pondělí 31. května budou moci za stanovených podmínek otevřít všechny zbývající služby a lidé tak opět budou moci navštěvovat např. vnitřní prostory restaurací, bazény, sauny či kasina, pokud splní podmínku testování, očkování či prodělané nemoci a od 1. června se také mění pravidla pro testování obyvatel hrazené zdravotními pojišťovnami.

Výrazné změny v aktuálních mimořádných opatřeních souvisejí nejen se stále se zlepšující epidemiologickou situací v celé ČR, ale i s rozhodnutím Nejvyššího správního soudu.

Rozvolnění opatření od 31. května 2021

Provoz stravovacích zařízení

Restaurace mohou obnovit provoz ve vnitřních prostorách za dodržení stanovených podmínek. Hostů může být tolik, kolik je míst k sezení, nejvýše však čtyři u stolu. Více hostů může být usazeno u stolu s 10 a více místy (mezi skupinami čtyř zákazníků, kromě členů jedné domácnosti, musí být odstupy 1,5 m). V podnicích není povolena živá hudba či tanec.

Provozovatel zajistí informování zákazníků o podmínkách a pravidlech vstupu, u vstupu a v provozovně. Zákazník je oprávněn vstoupit do vnitřních a vnějších prostor provozovny stravovacích služeb, nevykazuje-li klinické příznaky onemocnění covid-19 a je-li, s výjimkou dítěte do 6 let věku, na místě schopen prokázat negativní test (v restauraci jako v jediném zařízení ze všech nově otevíraných je možný i samotest), potvrzení o očkování nebo o prodělání nemoci covid-19 dle příslušného mimořádného opatření. Hosté zároveň musejí dodržovat rozestupy a nosit ochranu dýchacích cest s výjimkou doby, po kterou konzumují.

Provoz ubytovacích zařízení

Ubytovací zařízení mohou provozovat samoobslužný bufet s balenými potravinami či s potravinami určenými k přímé konzumaci nebo bufet s obsluhou.

Bazény, koupaliště, wellness, sauny

V bazénech a koupalištích bude platit limit jednoho člověka na 15 m2 vodní a odpočinkové plochy v její blízkosti. Nutná bude ochrana dýchacích cest při vstupu či v odpočinkových zónách, ne však ve vodě. Důraz je kladen na dodržování dvoumetrových rozestupů mezi lidmi.

V saunách, solných jeskyních a jiných wellnes zařízeních je možné zaplnit jen 30 % kapacity. Sauny mohou fungovat za podmínky vyhřátí na minimálně 80 °C a nesmí být využíváno krystalické ochlazování a ledové studně.

Při vstupu do těchto zařízení návštěvníci musí prokázat negativním testem z oficiálního odběrového místa, potvrzením o očkování či o prodělané nemoci v posledních 180 dnech.

Pořádání kulturních a společenských akcí

Zvyšuje se povolený limit počtu účastníků např. na kongresech a konferencích, a to na 250 osob uvnitř při zachování maximálně 50% obsazenosti sálu.

Provozovny služeb

Otevřít mohou kasina, herny, bary, diskotéky, hudební kluby, bowlingové herny a další obdobné provozovny služeb. I zde však platí zákaz možnosti provozování živé hudby a tance.

Návštěvníci smí vstoupit jen tehdy, pokud podstoupili test s negativním výsledkem z oficiálního odběrového místa nebo pokud se mohou prokázat potvrzením o očkování či o prodělané nemoci v posledních 180 dnech.

Sportoviště

Ve vnitřních sportovištích platí též limit 1 člověka na 15 m2 (dosud platilo i omezení maximálně 30 návštěvníků, toto už nyní platit nebude) a je možné používat opět i šatny.

Změna mimořádného opatření k testování obyvatel na přítomnost SARS-CoV-2 od 1. 6. 2021

Antigenní POC testy hrazené zdravotní pojišťovnou

Každá osoba, která je účastna veřejného zdravotního pojištění v České republice a prokáže se průkazem pojištěnce nebo náhradním dokladem, může požádat o bezplatné provedení antigenního POC testu nejvýše 1x za 7 dnů

V případě pozitivního výsledku antigenního POC testu je testovaná osoba následně povinna podrobit se neprodleně i konfirmačnímu RT-PCR testu.

RT-PCR testy hrazené zdravotní pojišťovnou

Každá osoba, která je účastna veřejného zdravotního pojištění v České republice a prokáže se průkazem pojištěnce nebo náhradním dokladem, může požádat o bezplatné provedení RT-PCR testu nejvýše 2x v kalendářním měsíci.

Plné znění mimořádného opatření MZ ČR k testování obyvatel na přítomnost SARS-CoV-2 v těle je dostupné webu MZ ČR.

Systém O-T-N (očkování, test, prodělaná nemoc)

Očkování proti onemocnění covid-19

Aktuálně je k prokázání uznáváno už absolvování 1. dávky očkování na covid-19 u dvoudávkového schématu vakcinace, pokud od jejího podání uplynulo alespoň 22 dnů, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka. K prokázání očkování 1. dávkou zatím slouží malá kartička s termínem 2. dávky obdržená v očkovacím místě.

U jednodávkového schématu vakcinace se za bezinfekční osobu považuje ta, u které od aplikace očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění covid-19.

Test s negativním výsledkem

Uznáván může být dle typu navštěvovaného zařízení v souladu s mimořádnými opatřeními laboratorně potvrzený negativní výsledek RT-PCR testu, POC antigenního testu nebo negativní výsledek antigenního samotestu provedeného v zaměstnání či ve škole, nebo přímo na místě při vstupu do provozovny.

Prodělané onemocnění covid-19

Aktuálně je k prokázání uznáváno potvrzení o prodělání onemocnění covid-19, které nesmí být starší než 180 dní. K prokázání splnění této lhůty slouží potvrzení s datem 1. pozitivního testu na covid-19.

 

Kompletní výsledky jednání vlády ČR ze dne 28. května 2021 naleznete na webu Vlády ČR.  

 

 
29. května 2021 | Autor: HZS Karlovarského kraje