Změny v protiepidemických opatření platné od 24. května 2021

Aktualizováno: doplněny výsledky jednání Vlády ČR ze dne 21. května 2021

Rozvolnění opatření od 24. května 2021

Provoz škol a školských zařízení

Na všech 2. stupních základních škol končí rotační výuka, která aktuálně již neplatí v Praze a kraji Plzeňském, Pardubickém, Středočeském, Karlovarském, Královéhradeckém a Libereckém.

Obnovuje se také teoretická výuka na středních školách. Žáci se budou testovat jedenkrát týdně.

Prezenční teoretickou výuku mohou obnovit také vysoké školy, kde však platí podmínka dodržování rozestupů 1,5 metru.

V základních uměleckých školách může výuka probíhat s testem bez omezení a bez testu pro nejvýše 10 žáků.

Ve středicích volného času a v zařízeních zájmového vzdělávání pro děti se může sejít najednou 10 osob bez testu, s testem pak až 50 osob uvnitř a 100 osob venku.

Vláda ČR dále ještě v pátek 21. května zrušila zákaz používat ve školách a školských zařízeních šatny ve vnitřních prostorech jako jsou např. sprchy.

Provoz ubytovacích služeb

Končí omezení ubytovávat hosty v hotelích či penzionech. Hotely, penziony a další ubytovací služby budou moci obnovit provoz, a to bez omezení kapacity. Každý host se ale bude muset při ubytování prokázat platným negativním testem na covid-19 nebo potvrzením o prodělané nemoci v posledních 90 dnech, případně certifikátem o prodělaném kompletním očkování.

Sport

Uvnitř sportovišť může sportovat ve skupině pohromadě až 12 lidí. Na celém sportovišti může být 30 osob místo dosavadních 10 osob.

Pořádání kulturních a společenských akcí

Kulturních akcí venku se může zúčastnit až 1000 lidí, přičemž ale musí být zároveň naplněna maximálně poloviční kapacita prostoru.

Budou se moci konat také akce uvnitř s účastí maximálně 500 diváků a pořadatelé také mohou obsadit maximálně polovinu celkové kapacity.

Podmínkou účasti na všech zmíněných akcích bude buď negativní test, uplynutí 14 dní od dokončeného očkování či maximálně 90 dní od prodělané nemoci covid-19.

Oba typy akcí mohou navštěvovat jen sedící diváci, kteří musejí nosit respirátor.

Zoologické a botanické zahrady

Povoluje se již i vstup do vnitřních pavilonů zoologických či botanických zahrad pro individuální prohlídky, platit bude pouze omezení kapacity na 50 %, dodržení 15 m2 vnitřní plochy na osobu a dvoumetrové rozestupy.

Změna lhůty pro uznávání prodělání onemocnění covid-19 a uznávání 1. dávky očkování

Vláda ČR na svém jednání v pátek 21. května schválila změnu lhůt v systému O-T-N (očkování, test, prodělaná nemoc) a změny souvisejících mimořádných opatření MZ ČR.

Prodělané onemocnění covid-19

Dosud platí, že pro prokazování se např. zaměstnanců u zaměstnavatele, dětí ve škole, klientů v lázních či v ubytovacích službách nebo osob vracejících se ze zahraničí nemusí podstupovat covidový test ty osoby, které prodělaly onemocnění covid-19 a od 1. pozitivního testu na covid-19 neuplynulo více než 90 dnů. 

Od pondělí 24. května se tato lhůta prodlužuje na dvojnásobek, tedy na 180 dnů.

Očkování proti onemocnění covid-19

Pro stejné účely dosud platí, že covidový test nemusí absolvovat ty osoby, kterým bylo aplikováno kompletní očkování a od podání poslední očkovací dávky uplynulo nejméně 14 dní.

Od pondělí 24. května bude nově uznáváno i absolvování první dávky očkování na covid-19 u dvoudávkového schématu vakcinace, pokud od jejího podání uplynulo alespoň 22 dnů, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka. K prokázání očkování 1. dávkou bude aktuálně očkovaným sloužit malá kartička s termínem 2. dávky obdržená v očkovacím místě.

U jednodávkového schématu vakcinace se za bezinfekční osobu považuje ta, u které od aplikace dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění covid-19.

Změna lhůty pro uznávání prodělání onemocnění covid-19 a uznávání 1. dávky očkování se týká následujících mimořádných opatření MZ ČR:

Plán rozvolnění opatření od 31. května 2021

Činnost škol v přírodě

Od 31. května bude povoleno obnovit činnost škol v přírodě. Škola bude muset pořádání školy v přírodě nahlásit hygienikům včetně adresy a kontaktu na odpovědnou osobu na místě a všichni účastníci se budou muset prokázat platným negativním PCR testem z laboratoře nebo antigenním testem ze školy, popř. potvrzením o prodělané nemoci v posledních 90 dnech nebo certifikátem o ukončeném očkování. Následně se budou muset během pobytu pravidelně testovat a přísné jsou i hygienické podmínky pro samotný pobyt či stravování.

Skupinové prohlídky hradů a zámků

Od 31. května by se mohly začít konat také skupinové prohlídky hradů a zámků, a to maximálně v desetičlenných skupinách.

 

Kompletní výsledky jednání vlády ČR ze dne 17. května 2021 a ze dne 21. května 2021 naleznete na webu Vlády ČR. 

 

22. května 2021 | Autor: HZS Karlovarského kraje