Změny v protiepidemických opatření platné od 17. května 2021

Od pondělí 17. května se v Česku uvolňují další opatření zavedená proti šíření koronaviru. S omezeními se otevírají restaurační zahrádky a venku se budou moci konat kulturní akce. Rozšiřuje se také výuka na školách a obnoví se provoz posiloven.

Provoz škol a školských zařízení

Pro I. stupně základních škol končí rotační výuka, v případě II. stupňů základních škol a nižších stupňů víceletých gymnázií a konzervatoří se rotační výuka ruší v Karlovarském, Královéhradeckém, Libereckém, Pardubickém, Plzeňském a Středočeském kraji a hlavním městě Praze.

Na II. stupni v celém Česku má skončit rotační výuka od 24. května, pokud to vývoj epidemie dovolí. Ke stejnému datu by měla opět začít bez střídání i teoretická výuka na středních školách.

Provozovny stravovacích služeb

Restaurace mohou za dodržení nastavených pravidel otevřít zahrádky, a to v čase od 6:00 do 21:59. Lidé budou moci využít toalet ve vnitřních prostorách provozovny. Hosté musí být testovaní, očkovaní nebo budou muset mít za sebou covid-19, který prodělali v posledních 90 dnech. PCR test může být starý nejvýše týden, antigenní test 3 dny. Zodpovědnost má být podle Vlády ČR na zákaznících, kteří budou muset doklad předložit případné kontrole ze strany policie či hygieniků.

Zákazníci musí být usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu. U jednoho stolu mohou sedět nejvýše čtyři zákazníci, výjimkou jsou osoby ze společné domácnosti.

Povolena bude už i konzumace jídel a pití na tržnicích.

Podrobnosti stanovuje Mimořádné opatření MZ ČR

Návštěvy v sociálních a zdravotnických zařízeních

Ruší se zákaz návštěv ve zdravotnických zařízeních akutní péče. Pro návštěvy zde budou platit stejná pravidla, jaká už platí pro návštěvy v léčebnách dlouhodobě nemocných či hospicích. Zrušeno je také dosud platné omezení poskytování sociálních služeb.

Pořádání kulturních a sportovních akcí

Venkovní kulturní akce je možné pořádat až pro 700 sedících diváků, pokud však představují maximálně 50 % kapacity hlediště s tím, že i ti se musí prokázat testy, očkováním nebo dokladem o prodělané nemoci covid-19 a během představení musí nosit ochranu dýchacích cest.

Diváci musejí být s výjimkou osob ze společné domácnosti usazeni tak, že mezi nimi bude vždy ponecháno nejméně jedno neobsazené sedadlo.

Zakázána je konzumace jídla a nápojů v hledišti.

Akce uvnitř možné nejsou.

Totéž platí i pro návštěvy sportovních akcí.

Společenské akce

Částečně se uvolní i omezení spolkových, sportovních, tanečních a dalších organizovaných akcí, kde může být až 50 osob venku nebo 10 uvnitř, a to za obvyklých protiepidemických podmínek.

Vnitřní sportoviště, posilovny

Povoluje se provoz fitness center, posiloven a dalších vnitřních sportovišť za dodržení stanovených podmínek.

Platí limit 1 návštěvníka na 15 m2 vnitřní plochy, ve skupině budou smět být maximálně 2 lidé a nejvýše 10 lidí na sportovišti (podle předsedy vlády ČR by se měl tento limit dále zvedat co týden – nejprve na 30 a pak na 100 lidí). Nutné je dodržovat aspoň dvoumetrové rozestupy.

Lidé se musí prokázat negativním testem na koronavirus, certifikátem o očkování nebo dokladem o prodělání koronaviru.

Návštěvníci sportovišť nebudou smět používat šatny ani sprchy.

Bazény, wellness, sauny a solné jeskyně zůstávají pro veřejnost uzavřené.

Zoologické a botanické zahrady

Na 50 % se zvyšuje maximální povolená naplněnost venkovních prostor zoologických a botanických zahrad, vnitřní pavilony zůstávají pro veřejnost uzavřené.

  

17. května 2021 | Autor: HZS Karlovarského kraje