Změny v protiepidemických opatření platné od 15. června a 1. července 2021

Červnové změny se týkají opatření k ochraně dýchacích cest, podmínkám nařizování karantény a izolace i testování studentů vysokých škol. Od července dojde k dalšímu zmírnění opatření v oblasti provozování maloobchodu a služeb.

Změny opatření od 15. června 2021

Ochrana dýchacích cest

Dnešním dnem se ruší přísnější pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest ve školách při výuce a na pracovištích v Jihočeském, Libereckém a Zlínském kraji.

Nařizování izolace a karantény

Mezi výjimky z nařízení karantény a izolace se doplňují držitelé certifikátu o provedeném očkování, a to i pro certifikáty zemí EU a v dalších zemích s nízkým rizikem nákazy.

Na druhou stranu se ale ruší dosavadní výjimka pro osoby, které prošly první dávkou dvoudávkového očkovacího schématu. Do karantény či izolace nebudou muset ti, kteří jsou 14 dnů po ukončení vakcinace.

Testování studentů vysokých škol

Mění se i podmínky pro testování studentů na vysokých školách, kde se prodlužuje platnost RT-PCR testů na 7 dnů a uznávat se budou i testy provedené v zaměstnání a samotesty.

Rozvolnění opatření od 1. července 2021

Provoz maloobchodu a služeb

obchodech bude moci být 1 člověk na 10 m2.

Ruší se zákaz propagačních aktivit v maloobchodu.

V bazénech a wellness centrech se povolená kapacita zvýší na 75 % (doposud platí omezení na 50 % kapacity).

V restauracích a klubech bude umožněna živá hudba, nikoliv tanec.

Pro kadeřnictví, kosmetiku či masáže se ruší pravidlo, že v jeden okamžik může být poskytována služba pouze 1 zákazníkovi. Stejně tak se ruší povinnost evidovat zákazníky.

Kulturní akce, kina, divadla

Zvýší se maximální počet povolených diváků na koncertech a dalších kulturních, sportovních a vzdělávacích akcích, a to na 5 000 venku a 2 000 uvnitř, kapacita bude moci být naplněna maximálně do 75 %. Povolen bude i vstup diváků na stání za podmínky 1 divák na čtyři metry plochy určené k stání.

Zvýší se maximální počty povolených osob u zájmových akcí pro děti a mládež, pro pořádání spolkových, tanečních, kulturních či sportovních akcí, a to na 500 uvnitř budov a 1 000 venku.

Pro dětské tábory a podobné dlouhodobé akce se ruší povinnost znovu se testovat po sedmi dnech, avšak za podmínky, že před odjezdem absolvují všichni účastníci, kteří mají povinnost se otestovat, výhradně RT-PCR test.

Nově budou moci lidé konzumovat i v hledištích.

Provozovatel muzeí a galerií může umožnit vstup více návštěvníkům, a sice s dodržením podmínky, že nebude přítomna více než 1 osoba na 10 m2 vnitřní plochy přístupné veřejnosti.

Pro provázené skupinky návštěvníků na hradech a zámcích nebude platit omezení na 10 lidí.

Kompletní výsledky jednání vlády ze dne 14. června naleznete na webu Vlády ČR.

 

15. června 2021 | Autor: HZS Karlovarského kraje