Změny preventivních opatření proti šíření nemoci Covid-19

Na základě výsledků jednání ze dne 7. prosince 2020 Vláda ČR požádá Poslaneckou sněmovnu o prodloužení nouzového stavu do 11. ledna 2021. Na svém jednání Vláda ČR přijala také změny v aktuálně platných opatřeních proti šíření nemoci Covid-19 v České republice

Nouzový stav v České republice aktuálně platí do soboty 12. prosince 2020. Podle názoru Vlády ČR se ale epidemiologická situace nelepší, stagnuje, a proto je nutné prodloužit zavedená krizová opatření i pro další období 30 dnů, pro které navrhuje prodloužení nouzového stavu. Zároveň Vláda ČR na svém pondělním jednání přijala několik změn v dosud platných krizových opatřeních.

Zákaz konání hromadných akcí a omezení maloobchodního prodeje

S účinností ode dne 9. – 12. prosince 2020 se zakazuje

Hromadné akce

není-li dále stanoveno jinak, zakazují se hromadné akce konané v počtu vyšším než 10 osob ve vnitřních prostorech staveb nebo 50 osob ve vnějších prostorech, a to s výjimkou:

  • členů domácnosti,
  • zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele,
  • osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost,
  • osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob,
  • schůzí, zasedání a podobných akcí ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejnoprávních osob nebo osob zřízených zákonem, které se konají na základě zákona,

přičemž osoby účastnící se hromadné akce udržují odstup od osob, které nejsou účastníky této hromadné akce, alespoň 2 metry

Přítomnost diváků na kulturních akcích

zakazují se koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení včetně cirkusů a varieté s přítomností diváků

Lyžařské vleky a lanové dráhy

zakazuje se užití lyžařských vleků a lanových drah veřejností

Konzumace alkoholu na veřejnosti

zakazuje se pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech

S účinností ode dne 9. – 12. prosince 2020 se omezuje

Vzdělávací akce a zkoušky

vzdělávací akce a zkoušky se omezují tak, že v jeden čas může být přítomno 10 osob ve vnitřních prostorech staveb nebo 50 osob ve vnějších prostorech:

  • je-li zkouška podle právního předpisu veřejná, mohou být ve vnitřních prostorech staveb dále přítomny nejvýše 3 osoby z řad veřejnosti
  • účastníci mezi sebou udržují rozestupy alespoň 2 metry
  • u jednoho stolu sedí nejvýše 4 účastníci
  • pokrmy a potraviny včetně nápojů je dovoleno konzumovat pouze vsedě
Herny a kasina

provoz heren, kasin a sázkových kanceláří se pro zákazníky uzavírá v čase od 20:00 do 05:59

Sportovní soutěže

sportovními svazy organizované profesionální a amatérské soutěže se konají bez přítomnosti diváků

Koupaliště a wellness

provoz umělých koupališť a zařízení wellness se omezuje kapacitou osob. Saunové ceremoniály a provoz parní sauny jsou zakázány

Zoologické a botanické zahrady, muzea, galerie, hrady, zámky a veletrhy

provoz těchto zařízení se omezuje kapacitou osob

Svatby, pohřby a související hostiny

konání těchto akcí se omezuje účastí maximálně 30 osob

Právo pokojně se shromažďovat včetně náboženských shromáždění

konání těchto shromáždění se omezuje počtem účastníků

Provozovny stravovacích služeb

provoz těchto zařízení musí splňovat stanovená pravidla a pro zákazníky se uzavírá v čase od 20:00 do 05:59

Kadeřnictví, kosmetické salony, masáže

provoz těchto zařízení se omezuje kapacitou osob

Obchody

provoz obchodů musí splňovat stanovená pravidla

Obchodní centra, trhy a knihovny

aktuální usnesení Vlády ČR stanovuje pravidla i pro provozování těchto zařízení

Odkazy

Podrobnosti k pravidlům pro konání jednotlivých akcí nebo provozování zařízení je k dispozici na webu Vlády ČR 

Plné znění mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR k nošení roušek s účinností od 8. prosince 2020 je k dispozici na webu MZ ČR

  

8. prosinec 2020 | Autor: HZS Karlovarského kraje