Výstrahy ČHMÚ - Bouřky a povodně

Český hydrometeorologický ústav vydal pro území Karlovarského kraje výstrahu na výskyt velmi silných bouřek s přívalovými srážkami od 14. 6. 2020 16:00 do 14. 6. 2020 22:00, kdy se očekávají krátkodobé úhrny kolem 60 mm a kroupy. V opakovaných bouřkách může napršet v součtu až kolem 80 mm.

Výstrahy ČHMÚ_14.6.2020.jpg

ČHMÚ vydal shrnující video k dnešním výstrahám, které varují před stále se objevujícími silnými bouřkami, přívalovými srážkami a zvyšujícími se hladinami vodních toků.

Jednotky hasičů v Karlovarském kraji se na silné bouřky a jejich následky připravují, přesto při velkém počtu událostí spojených s následkem bouřek, bude operační středisko vysílat jednotky požární ochrany dle závažnosti nahlášených událostí. Přednost má záchrana osob a majetku.

 

Doporučujeme sledovat vývoj situace na webu ČHMÚ na adrese www.chmi.cz, ve sdělovacích prostředcích a věnovat pozornost i dopravnímu zpravodajství. Aktuální informace o stavu povodňového nebezpečí na vodních tocích zveřejňuje hlásná a předpovědní povodňová služba.

Podrobnější informace o doporučeném chování před příchodem živelních pohrom a v jejich průběhu naleznete v sekci Rady a doporučení – Hrozby vyskytující se v Karlovarském kraji:

14. červen 2020 | Autor: HZS Karlovarského kraje