Vláda prodloužila nouzový stav o 30 dnů, přísnější opatření začnou platit od 27. 12. 2020

Nouzový stav v České republice, vyhlášený kvůli pandemii koronaviru SARS-CoV-2 bude platit prozatím do 22. 01. 2021. Vláda ČR rozhodla o jeho čtvrtém prodloužení na mimořádném jednání ve středu 23. 12. 2020, a to na základě předchozího souhlasu uděleného Poslaneckou sněmovnou. Zároveň rozhodla o zpřísnění přijatých krizových opatření s ohledem na přechod do 5. stupně protiepidemického systému PES

Vláda ČR současně s prodloužením nouzového stavu prodloužila i platnost všech dosud přijatých krizových opatření do 26. prosince s dílčími úpravami souvisejícími s vánočními svátky.

Přechod ČR do 5. stupně PES od 27. prosince 2020

Vláda schválila odpovídající přísnější opatření, která mají platit až do 10. ledna 2021.

Zákaz nočního vycházení a nočního prodeje služeb a zboží

Noční zákaz vycházení začíná ve 21:00. Ve stejnou dobu musí zavřít všechny prodejny a služby včetně výdejních okének.

Omezení maloobchodního prodeje a služeb

Vláda opět přikročila k výraznému omezení maloobchodního prodeje a služeb. Povoleny jsou opět jen vymezené základní druhy prodávaného zboží a poskytovaných služeb.

Zároveň ale došlo k zrovnoprávnění všech druhů provozoven tím, že se zákaz týká výhradně sortimentu a služeb a není již vázán na velikost prodejny. To v praxi znamená, že velké supermarkety nesmí nabízet zákazníkům doplňkové zboží, které nelze prodávat a nabízet v jiných provozovnách. Všechny povolené maloobchody a provozovny služeb mohou mít otevřeno i v neděli.

Zákaz provozu lyžařských vleků a lanových drah

Zákaz se vztahuje na provoz těchto zařízení pro veřejnost, které slouží k využívání lyžařských tratí. Povolena je pouze přeprava zboží a materiálu a doprava osob za jiným účelem.

Trhy a mobilní provozovny

Zakázán je prodej nepotravinářského zboží na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách.

Omezení shromažďovaní osob na veřejnosti

Omezeno je shromažďování osob na veřejnosti na 2.
Svateb, pohřbů a vstupu do registrovaného partnerství se bude moci účastnit nanejvýš 15 osob.
Pro církevní a náboženská shromáždění byla snížena povolená kapacita v kostelech a modlitebnách na maximálně 10 % míst k sezení, nově byl ale povolen hromadný zpěv za podmínky, že zpěváci nebo sbor budou oddělení od ostatních účastníků shromáždění tak, aby bylo zabráněno šíření kapének.

Omezení pracovní doby orgánů veřejné moci a správních orgánů

Omezen bude opět na nezbytné minimum i chod úřadů a institucí a rozsah úředních hodin pro veřejnost.

Změna opatření zakazujícího lety mezi Velkou Británií a ČR

S výjimkou ambulantních, repatriačních a záchranných letů josu povoleny lety s cestujícími, kteří před nástupem do letadla leteckému dopravci předloží doklad o negativním výsledku antigenního nebo RT-PCR testu, který byl proveden na území Spojeného království Velké Británie a Severního Irska nejpozději 72 hodin před odletem. Pasažéry takového letu mohou být pouze občané ČR a jejich rodinní příslušníci, občané EU, kteří mají v ČR povolení k přechodnému nebo trvalému pobytu, a jejich rodinní příslušníci, držitelé platného dlouhodobého víza, průkazu o povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu na území České republiky. Ostatní cizinci mohou letu využít jen pro letecký tranzit nebo přestup na stejném letišti s podmínkou, že v ČR nesmí pobývat více než 12 hodin.

Provoz školských zařízení od 10. ledna 2021

Do přísnějšího režimu se po skončení vánočních prázdnin vrátí i školy. Až do 10. ledna 2021 budou moci být v provozu pouze mateřské školy a 1. a 2. ročníky základních škol. V platnosti zůstávají výjimky pro speciální školy, praktické vyučování a praxe, zkoušky či individuální konzultace. Vláda současně opět nařídila hejtmanům a pražskému primátorovi, aby zajistili nezbytnou péči pro děti od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci pracují v oborech, které jsou důležité pro chod státu, například pro zaměstnance integrovaného záchranného systému, bezpečnostních sborů a armády, obecní policie, hygieny, zdravotnictví, pracovníky v sociálních službách, na úřadech práce, zaměstnance škol a školek či České pošty.

 

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na webu Vlády ČR

 

28. prosinec 2020 | Autor: HZS Karlovarského kraje