Vláda prodloužila nouzový stav do 12.12.2020, od pondělí 23.11.2020 dojde k dílčímu zmírnění některých opatření

AKTUALIZOVÁNO: Na základě předchozího souhlasu Poslanecké sněmovny rozhodla vláda dne 20. listopadu 2020 o prodloužení nouzového stavu o 3 týdny, o d pondělí 23. listopadu dojde k několika dílčím změnám v přijatých krizových opatřeních, která povedou k mírnému uvolnění stanovených restrikcí

Prodloužení nouzového stavu do 12. prosince 2020

Až do 12. prosince mohou platit v České republice krizová opatření, která vláda přijala v rámci nouzového stavu.
Plné znění krizového opatření je k dispozici na webu Vlády ČR.

Změny ve vyhlášených krizových a mimořádných opatření

Všechna dosud platná krizová opatření, která vláda přijala v rámci nouzového stavu platného do 20.11.2020, zůstávají na základě vládou vyhlášeného prodloužení nouzového stavu o další 3 týdny i nadále v platnosti. Od pondělí však dojde k několika dílčím úpravám, například v oblasti omezení volného pohybu či omezení maloobchodního prodeje a služeb. Postupně také nastanou změny v zákazu činnosti škol a školských zařízení

Změny v omezení a zákazu volného pohybu osob od 23.11.2020

 • Začátek úplného zákazu volného pohybu osob se posouvá ze současných 21:00 na dobu od 23:00 do 4:59 druhého dne
  • mezi výjimky z tohoto zákazu nově přibude cesta zpátky do místa bydliště.
 • Nově je možné konat svatby, pohřby, bohoslužby či uzavření registrovaného partnerství v počtu do 20 osob.
 • Zvýší se i limit pro shromažďování nepříbuzných osob, a to ze dvou na šest.

Změny v oblasti maloobchodu a služeb od 23.11.2020

 • Povoluje se venkovní prodej vánočních stromků, kaprů a vánočních ozdob.
 • Otevírací doba obchodů se posouvá do 23:00
  • mezi výjimky ze zákazu maloobchodního prodeje přibydou prodejny zbraní a střeliva na žádost myslivců kvůli prevenci výskytu afrického moru prasat.
 • Povolují se koncerty, jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení včetně cirkusů a varieté, avšak jen bez přítomnosti diváků.
 • Povoluje se organizování profesního vzdělávání členů jednotek požární ochrany a příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky a zkoušek, jejichž složení je podmínkou stanovenou právními předpisy pro výkon určité činnosti, jako jsou například zkoušky v autoškole.
 • Upravuje se pravidlo pro vstup do obchodů a dalších provozoven.
  • u malých provozoven do 15 m2 se omezení počtu zákazníků na 1 nebude vztahovat na dítě do 15 let doprovázející dospělou osobu a na asistenční doprovod zdravotně postižených,
  • u všech ostatních obchodů se do limitu zákazníků nebudou počítat děti do 6 let v doprovodu dospělé osoby. U rodičů s kočárky nově nebude smět provozovatel vyžadovat použití nákupního košíku a dítě v kočárku se nesmí počítat do limitu osob.

Změny v omezení školní docházky

 • Od 23.11.2020 bude možné konání mezinárodně uznávaných zkoušek. 
 • Od 25.11.2020 se do škol vrátí závěrečné ročníky středních a vyšších odborných škol a konzervatoří a studenti na praxe, povolena bude i individuální prezenční výuka jeden na jednoho na základních uměleckých a jazykových školách. V případě vysokých škol bude možná praktická, laboratorní, experimentální či umělecká výuka posledních ročníků ve skupinách o maximálně 20 studentech a realizace individuálních studijních plánů studentů doktorského studia.
 • Od 30.11.2020 bude umožněna prezenční výuka celých prvních stupňů a 9. tříd základních škol a turnusová výuka a druhých stupňů základních škol a na nižších stupních víceletých gymnázií.

Změny v omezení činnosti orgánů veřejné moci a správních orgánů od 23.11.2020

 • Končí platnost opatření, které omezuje chod orgánů veřejné moci a správních orgánů jen na nejnutnější činnosti za minimálního možného počtu zaměstnanců.
 • Nadále však platí, že by zaměstnanci úřadů a institucí měli na nezbytné minimum omezit kontakty s klienty a veřejností a že úřady mají mít pro veřejnost otevřeno jen 2 dny v týdnu po nanejvýš 5 hodinách.

Odkazy

Kompletní výsledky jednání vlády ze dne 20.11.2020 jsou dostupné online na webu Vlády ČR

  

22. listopad 2020 | Autor: HZS Karlovarského kraje