Vláda prodloužila nouzový stav a s ním i všechna dosud platná krizová opatření do 20. listopadu

Na základě předchozího souhlasu Poslanecké sněmovny rozhodla vláda dne 30. října 2020 o prodloužení nouzového stavu o 3 týdny. Současně k témuž datu s drobnými změnami a doplněními prodloužila i všechna krizová opatření, která měla vypršet v úterý 3. listopadu 2020

Prodloužení nouzového stavu do 20. listopadu 2020

Až do 20. listopadu mohou platit v České republice krizová opatření, která vláda přijala v rámci nouzového stavu.
Plné znění krizového opatření je k dispozici na webu Vlády ČR.

Změny v opatřeních přijatých vládou k řešení epidemie Covid-19

Dosud platná nařízení vlády doznala drobných změn a doplnění.

Péče o děti od 3 do 10 let vybraných profesí a institucí 

Do krizového opatření, které nařizuje hejtmanům a pražskému primátorovi zajistit péči pro děti od 3 do 10 let zaměstnanců vybraných profesí a institucí, jejichž činnost je nezbytná pro zvládnutí epidemie Covid-19, nově přibyly od 2. listopadu i děti zaměstnanců škol a dalších školských zařízení, České pošty a Finanční správy.
Plné znění krizového opatření je k dispozici na webu Vlády ČR. 

Omezení volného pohybu osob na území ČR

Mezi výjimky byly nově zařazeny cesty na vzdělávání včetně praxí a zkoušky a cesty k volbám do orgánů pojišťoven. U omezení práva shromažďovacího bylo upřesněno, že povolena budou shromáždění pouze ve venkovních prostorách.
Plné znění krizového opatření je k dispozici na webu Vlády ČR.

Další opatření přijatá Vládou dne 30. října 2020

  • Plné znění krizového opatření k omezení provozu škol a školských zařízení je k dispozici na webu Vlády ČR.
  • Plné znění krizového opatření k omezení maloobchodního prodeje a prodeje a poskytování služeb v provozovnách je k dispozici na webu Vlády ČR.
  • Plné znění krizového opatření k provozu datových schránek zdarma je k dispozici na webu Vlády ČR.
  • Plné znění krizového opatření k zajištění a organizace vyčlenění prostor s lůžkovou kapacitou pro izolaci osob je k dispozici na webu Vlády ČR.

Mimořádná opatření přijatá MZ ČR dne 30. října 2020

  • Plné znění mimořádného opatření k provádění antigenních testů poskytovateli dlouhodobé lůžkové péče a poskytovateli sociálních služeb je k dispozici na webu MZ ČR.

 

2. listopad 2020 | Autor: HZS Karlovarského kraje