Vláda ČR vyhlásila nouzový stav

Vláda ČR v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav s účinností od 0.00 hodin dne 26. listopadu 2021 na dobu 30 dnů.  Zpřísnění protiepidemických opatření bude platné od pátku 26. listopadu od 18:00 hodin.

Opatření Vlády ČR jsou účinná od 26. listopadu do 25. prosince 2021

Vláda České republiky na mimořádném jednání ve čtvrtek 25. listopadu 2021 rozhodla v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 o vyhlášení nouzového stavu na území České republiky. Zároveň vyhlásila další preventivní opatření k omezení šíření nákazy.

Na základě vyhlášeného nouzového stavu vláda ČR přijala krizové opatření, kterým s účinností od 26. listopadu 2021, 18:00 hodin do 25. prosince 2021, 23.59 hodin omezuje volný pohyb osob.

Provozovny stravovacích služeb, kluby, herny, kasina

Bude omezena přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték, hernách a kasinech v čase od 22:00 do 04:59 hodin. Výdejová okénka budou moct i nadále v tomto nočním čase fungovat.

Pořádání hromadných akcí

U hromadných akcích dochází ke změně stávajícího omezení celkového počtu účastníků u volnočasových aktivit dětí a dospělých z 1000 na 100 osob. Jedná se o různé spolkové, sportovní, kulturní, tradiční a taneční a další podobné akce a oslavy. 

Kulturních představení, sportovních utkání a vzdělávacích akcí se může účastnit nejvýše celkem 1000 osob a všichni diváci musí být usazeni.

Dále je zákaz pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech s výjimkou vnitřních prostor stravovacích služeb, kde bude konzumace alkoholu dovolena. 

Zakázány budou adventní a vánoční trhy, s výjimkou prodeje vánočních stromků a kaprů, které mohou i nadále neomezeně fungovat. Tento zákaz se netýká prodeje na farmářských trzích, které mohou být i nadále dle platných opatření provozovány za stanovených podmínek.

Vedle toho je zaveden zákaz konzumace potravin v nákupních centrech, včetně food court. Tento zákaz se netýká restaurací, které jsou v nákupních centrech oddělené.

  

26. listopadu 2021 | Autor: HZS Karlovarského kraje