V neděli 11. dubna 2021 končí nouzový stav vyhlášený pro území České republiky

Upravená Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví platná od 12. dubna 2021 jsou schválena na základě pandemického zákona. Změny se týkají zejména omezení provozu školských zařízení, omezení volného pohybu osob a omezení provozu maloobchodu a služeb

S ukončením nouzového stavu je možné od 12. dubna opět volně cestovat mezi okresy, je ukončen zákaz nočního vycházení a končí také omezení setkávání osob z jiných domácností. Vevnitř se bude moci sejít maximálně 10 osob, venku 20 osob.

Většinu stávajících protiepidemických opatření však Vláda ČR prodloužila na základě pandemického zákona, případně v nich provedla dílčí změny.

Provoz školských zařízení

Od pondělí 12. dubna se budou moci vrátit k běžné předškolní a školní docházce: 

  • děti, které plní povinné předškolní vzdělávání – nebudou muset nosit roušky, ale ve skupině bude moci být maximálně 15 dětí,
  • děti v přípravných třídách,
  • žáci na 1. stupni základních škol
  • žáci v oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá.
Školy s nejvýše 75 žáky na 1. stupni

Školy s nejvýše 75 žáky na 1. stupni, které mají pro 1. stupeň samostatnou budovu včetně školní jídelny, budou moci fungovat normálně, v ostatních případech bude zavedeno týdenní střídání tříd, takže do školy půjde vždy jen polovina tříd.

Skupinové a individuální konzultace žáků

Povoleny budou i skupinové konzultace žáků 2. stupně ohrožených školním neúspěchem anebo žáků 9. tříd podle jejich potřeby vyhodnocené školou v předmětech potřebných pro přijímací zkoušky, a to v maximálním počtu 6 žáků v jedné skupině, a individuální konzultace a individuální prezenční výuky na základních uměleckých školách, jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky podle školského zákona a vzdělávacích institucích poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou.

Praktický výcvik

Obnoven bude i praktický výcvik v řízení motorových vozidel žáků a studentů v rámci jejich odborné přípravy v oborech vzdělávání, u kterých je získání řidičského oprávnění určených skupin součástí vzdělávání podle Rámcového vzdělávacího programu nebo školního vzdělávacího programu. Informace na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Antigenní testování ve školách

Podmínkou pro přítomnost dětí v prezenční výuce bude absolvování neinvazivního antigenního testu na covid-19, a to 2x týdně, přičemž první test musí proběhnout v den prvního nástupu do školského zařízení. Testovat se budou muset i zaměstnanci školských zařízení – ti, kteří přicházejí do styku s dětmi rovněž 2x týdně, ostatní jen jednou. Negativním testem na covid-19 se budou muset podle dalšího opatření prokázat i děti, které půjdou na přijímací či talentové zkoušky.

Druhou podmínkou pro účast na školní docházce bude absence příznaků nemoci covid-19.

Výjimky z povinného antigenního testování na školách

Testy nebudou muset podstupovat ti, kteří prodělali covid-19 v posledních 90 dnech, ti, kteří se prokáží platným testem z oficiálního testovacího centra, nebo ti, kteří prošli kompletním očkováním.

Vláda zároveň rozhodla o vyčlenění adekvátního množství antigenních testů pro školy a školská zařízení. Do konce školního roku bude na zajištění testování ve školách zapotřebí více než 21,9 milionu testů. V současné době je k dispozici nebo nasmlouváno více než 7,5 milionu testů, které se už za pomoci hasičského záchranného sboru rozvážejí do kontaktních míst v krajích. Vláda schválila, že na období do konce května 2021 jde o pořízení dílčího plnění ve výši 5 633 000 kusů sad antigenních testů. Nákup uskuteční Správa státních hmotných rezerv.

Současně vláda rozhodla o bezúplatném poskytnutí více než 12,6 milionu kusů zdravotnických roušek z pohotovostních zásob Správy státních hmotných rezerv pro potřebu žáků a studentů ve školách a školských zařízeních. Zdravotnické roušky budou mít děti ve školách povinné, vláda chce touto rezervou řešit situace, kdy dítě nebude mít správnou roušku k dispozici, protože bude pocházet třeba ze sociálně slabší skupiny nebo ji ztratilo a nemá u sebe jinou.

Povinné nošení ochranných prostředků dýchacích cest

Do opatření nařizujícího nošení ochranných prostředků dýchacích cest byla doplněna pravidla pro nošení roušek pro žáky a studenty.

Poskytování plánované zdravotnické péče

Ministerstvo zdravotnictví také už od 7. dubna zmírnilo současný zákaz poskytování plánované péče v zařízeních akutní lůžkové péče a lůžkové péče následné a dlouhodobé. Zdravotnická zařízení tak mohou začít opět přijímat pacienty na plánované zákroky, ale musí dál mít možnost operativně měnit lůžkové kapacity pro pacienty s covid-19.

Provozování maloobchodu a poskytování služeb

Větších změn doznalo opatření omezující maloobchod a služby. Od pondělí 12. dubna budou moci otevřít například prodejny dětského oblečení a obuvi, prodejny náhradních dílů pro auta a stroje, papírnictví, prádelny a čistírny, zámečnictví či provozovny s prodejem pietního zboží.

Noční zákaz prodeje se posouvá na 22.00 hodinu. Na tuto hodinu se posouvá i zákaz obsluhovat ubytované hosty v hotelových restauracích i provoz výdejních okének.

Farmářské trhy

Za přísných hygienických podmínek budou moci otevřít stánky a mobilní provozovny trhovců. Prodávat ale budou moci jen ovoce a zeleninu, květiny a jiné rostliny, jejich plody, osiva, semena, mléko a výrobky z mléka, maso a výrobky z masa včetně živých ryb, vejce, pekařské a cukrářské výrobky, med a výrobky z medu.

Rozestupy mezi stánky musí být 2 metry a na ploše tržiště může být maximálně 1 člověk na 15 metrů čtverečních. Nebude možné prodávat jídlo a nápoje určené k okamžité konzumaci.

Zoologické a botanické zahrady

Otevřít se veřejnosti budou moci i venkovní expozice zoologických a botanických zahrad. Lidé tedy nebudou moci do vnitřních pavilonů a bude možné naplnit pouze 20 procent návštěvnické kapacity zahrad.

Slavnosti, svatby, pohřby a jiná shromáždění

Povoleny budou i spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, oslavy, pokud na nich bude venku méně než 20 osob a uvnitř 10 osob. Pro svatby či pohřby bude platit omezení na 15 osob. Na maximálně 100 osob bude omezeno i právo shromažďovací.

Podmínky návštěv ve vězeních

Nově budou moci odsouzené či chovance v detenci navštívit současně až 2 osoby.

Posunutí termínu pro očkování 2. dávkou vakcíny

Ministerstvo zdravotnictví také rozhodlo o posunutí termínu pro očkování druhou dávkou vakcíny, a to na dobu 38 až 42 dní od podání 1. dávky u vakcín Pfizer/BIONTECH a Moderna a na dobu 84 až 91 dní od podání první dávky u vakcíny AstraZeneca. Změna se bude týkat jen nově naočkovaných a platit začne od 10. dubna.

 

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na webu Vlády ČR.

 

 

9. dubna 2021 | Autor: HZS Karlovarského kraje