Platnost testů na covid-19 a způsob jak prokazovat "bezinfekčnost"

Pro vstup do provozoven obchodů a služeb, účast na hromadných akcích nebo pro výkon povolání či školní docházku je nezbytné prokazovat se platným negativním testem, očkováním či prodělanou nemocí, jedná se o tzv. systém O-N-T.

Systém O-N-T je způsob, jak může člověk prokázat, že splňuje požadavky pro vstup do zaměstnání, školy nebo provozovny služeb. Stojí na třech základních pilířích: očkování-prodělané onemocnění covid-19-negativní test.

O: Očkování

Osoby nejeví žádné příznaky onemocnění Covid-19 a byly očkovány proti onemocnění Covid-19 a doloží, že:

1. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

2. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

3. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců,

N: Laboratorně potvrzené onemocnění Covid-19

Osoby nejeví žádné příznaky onemocnění Covid-19 a doloží, že prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění Covid-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

T: Test s negativním výsledkem

Nárok na bezplatné provedení testu pro prokázání přítomnosti SARS-CoV-2 v těle

RT-PCR

Každá osoba, která je účastna veřejného zdravotního pojištění v České republice a prokáže se průkazem pojištěnce nebo náhradním dokladem, může požádat o bezplatné provedení RT-PCR testu nejvýše 2x v kalendářním měsíci.

POC antigenní test

Každá osoba, která je účastna veřejného zdravotního pojištění v České republice a prokáže se průkazem pojištěnce nebo náhradním dokladem, může požádat o bezplatné provedení antigenního POC testu nejvýše 1x za 7 dnů

Platnost testu RT-PCR, POC antigenního testu nebo samotestu s negativním výsledkem a subjekty kontroly

Podmínky vstupu do provozoven obchodů a služeb nebo účasti na hromadných akcích*

RT-PCR 7 dní

POC antigenní test 72 hodin

Samotest zaměstnavatele (potvrzení) 72 hodin

Samotest ve škole (čestné prohlášení) 72 hodin

Samotest na místě

Provozovny stravovacích služeb (zahrádky restaurací)

 

Oprávnění kontroly mají zaměstnanci hygieny a PČR.

RT-PCR 7 dní

POC antigenní test 72 hodin

Samotest zaměstnavatele (potvrzení) 72 hodin

Samotest ve škole (čestné prohlášení) 72 hodin

Samotest na místě

Holičství, kadeřnictví, pedikúra, manikúra, solária, kosmetické, masérské a obdobné regenerační nebo rekondiční služby a provozování živnosti, při níž je porušována integrita kůže

Oprávnění a povinnost kontroly mají zaměstnanci provozovny.

RT-PCR 7 dní

POC antigenní test 72 hodin

Samotest zaměstnavatele (potvrzení) 72 hodin

Samotest ve škole (čestné prohlášení) 72 hodin

Samotest na místě

Ubytovací služby

-  po splnění podmínek se lze ubytovat maximálně na 7 dní. Pokud je pobyt delší, je nezbytné po 7 dnech znovu splnit některou z uvedených podmínek.

Oprávnění a povinnost kontroly mají zaměstnanci provozovny.

RT-PCR 7 dní

POC antigenní test 72 hodin

Samotest zaměstnavatele (potvrzení) 72 hodin

Samotest ve škole (čestné prohlášení) 72 hodin

Samotest na místě

Veletrhy a hospodářské výstavy

Oprávnění a povinnost kontroly má organizátor akce.

RT-PCR 7 dní

POC antigenní test 72 hodin

Hudební, taneční, herní a podobné společenské kluby, diskotéky, herny a kasina

Oprávnění a povinnost kontroly mají zaměstnanci provozovny.

RT-PCR 7 dní

POC antigenní test 72 hodin

Divadla a kina

Oprávnění a povinnost kontroly mají zaměstnanci provozovny.

RT-PCR 7 dní

POC antigenní test 72 hodin

 

Festivaly, koncerty, spolkové, sportovní, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, oslavy a jiné veřejné nebo soukromé akce, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě

Oprávnění a povinnost kontroly mají organizátoři akce.

RT-PCR 7 dní

POC antigenní test 72 hodin

Samotest zaměstnavatele (potvrzení) 72 hodin

Samotest ve škole (čestné prohlášení) 72 hodin

Samotest na místě

Zoologické a botanické zahrady

 

Oprávnění a povinnost kontroly mají zaměstnanci provozovny.

RT-PCR 48 hodin

POC antigenní test 48 hodin

Lázeňská léčebně rehabilitační péče

- pacienti, kteří se u příjezdu prokáží testem, navíc musí po dobu pobytu v lázních absolvovat minimálně 1x za 7 dní RT-PCR či POC antigenní test na covid-19.

Oprávnění a povinnost kontroly mají zaměstnanci lázní.

RT-PCR 7 dní

POC antigenní test 72 hodin

Bazény, wellness centra, sauny nebo solné jeskyně

Oprávnění a povinnost kontroly mají zaměstnanci provozovny.

RT-PCR 48 hodin

POC antigenní test 48 hodin

Samotest na místě

Návštěvy pacientů:

- ve zdravotnických zařízeních

- u poskytovatelů sociálních služeb

- v domovech pro seniory

- v domovech se zvláštním režimem

- u všech odlehčovacích sociálních služeb v pobytové formě

Oprávnění a povinnost kontroly mají zaměstnanci nemocnic a sociálních zařízení.

Pravidla stanovuje zdravotnické zařízení

Hospitalizace u poskytovatelů akutní lůžkové péče

 

Podmínky výkonu zaměstnání, podnikatelské činnosti a školní docházky

RT-PCR 5 dní

Samotest u zaměstnavatele 5 dní

Antigenní testování zdravotní a sociální služby – zaměstnanci

 

RT-PCR 7 dní

POC antigenní test 7 dní

Samotest u zaměstnavatele 7 dní

Povinné testování zaměstnanců ve veřejném i soukromém sektoru a OSVČ

 

RT-PCR 7 dní

POC antigenní test 72 hodin

Samotest na místě (1 týdně)

Povinné testování žáků a studentů škol a školských zařízení

Oprávnění a povinnost kontroly mají zaměstnanci školy.

 3. června 2021 | Autor: HZS Karlovarského kraje