Systém hodnocení epidemiologické situace PES

Systém hodnocení pro lepší čitelnost a predikovatelnost epidemiologického vývoje a přijímaných preventivních opatření

5 stupňů systému hodnocení PES

Kraje jsou řazeny do příslušných úrovní na základě epidemiologických ukazatelů:

  • 14 denní incidence na 100 tisíc obyvatel,
  • zjednodušený výpočet reprodukčního čísla,
  • pozitivita testů a
  • 14 denní incidence na 100 tisíc obyvatel zaměřená na seniorní skupiny.

Aktuální epidemiologická situace, včetně vývoje v blízké budoucnosti je znázorněna pomocí 5 stupňů podle skóre na stupnici 0-100. Výsledné skóre je zobrazováno barevně pro celé kraje, hodnoty budou ale kalkulovatelné také pro nižší správní celky. Na jednotlivé stupně pohotovosti jsou navázaná příslušná protiepidemická opatření týkající se např. roušek, shromažďování, obchodů, kultury nebo školství.

Nové skóre, které vyvíjeli zástupci Ministerstva zdravotnictví, ÚZIS a experti univerzit, je kalkulováno a implementováno do online systému Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS).

Odkazy

Portál MZČR - PES: Protiepidemický systém ČR – stupně pohotovosti dle aktuální epidemiologické situace

Portál obsahuje odkazy ke stažení dokumentů popisujících metodiku hodnocení epidemické situace Covid-19 a vyhlašování stupňů pohotovosti, metodiku indexu rizika a matici opatření.

Zároveň zde naleznete graficky znázorněný vývoj indexu rizika v čase pro celou ČR, pro jednotlivé kraje nebo okresy a vedle dat a analýz zde jsou publikovány komentáře a hodnocení útvaru hlavní hygieničky ČR a odborníků epidemiologické skupiny MZ ČR. Aktualizace probíhá jednou týdně.

Matice opatření je dostupná online na webu MZ ČR

 

20. listopad 2020 | Autor: HZS Karlovarského kraje