Seriál o činnosti HZS Karlovarského kraje během řešení následků pandemie COVID-19

Informační systém MicroRescue

HZS Karlovarského kraje pro vás připravil infografiky shrnující data a zajímavosti za období trvání nouzového stavu, při němž kromě plnění běžných úkolů sboru poskytoval podporu a věcné prostředky při spolupráci s Krajským úřadem Karlovarského kraje, Krajskou hygienickou stanicí Karlovarského kraje, složkami IZS i zdravotnickými a sociálními zařízeními na plnění úkolů těchto subjektů.

Poslední díl našeho seriálu věnujeme informačnímu systému MicroRescue, který standardně využívají složky IZS pro evidenci osob při hromadných neštěstích. V současné době je využíván i pro evidenci údajů o osobách a slouží zejména potřebám krajské hygienické stanice při epidemiologických šetřeních a nemocnicím a laboratořím pro provádění a vyhodnocování testů na přítomnosti viru SARS-CoV-2. IS MicroRescue se stal významným prostředkem pro úspěšné zdolání pandemie díky svým základním vlastnostem, kterými jsou jednoduchost zadávání dat, online přístup a rozsáhlé možnosti analýzy zadaných dat. 

Díl 8: Informační systém MicroRescue

8 IS MicroRescue.PNG

Odkazy na předchozí díly:

Díl 1: Reakce na šíření viru SARS-CoV-2 (data za období 7. 3. – 17. 5. 2020)

Díl 2: Souhrnná statistika událostí řešených HZS Karlovarského kraje v období 7. 3. – 17. 5. 2020

Díl 3: Úkoly plněné HZS Karlovarského kraje v souvislosti s COVID-19 (data za období 7. 3. – 17. 5. 2020)

Díl 4: Informační linka IZS obsluhovaná příslušníky HZS kraje a zástupci neziskových organizací a KHS

Díl 5: Informování veřejnosti o aktuální situaci (data za období 7. 3. – 17. 5. 2020)

Díl 6: Distribuce osobních ochranných prostředků a testovacích sad Krajského úřadu Karlovarského kraje pro lékaře, LDN a sociální zařízení (data za období 7. 3. – 20. 5. 2020)

Díl 7: Materiální podpora a sklady HZS Karlovarského kraje (data za období 7. 3. – 20. 5. 2020)

 

29. červen 2020 | Autor: HZS Karlovarského kraje