Seriál o činnosti HZS Karlovarského kraje během řešení následků pandemie COVID-19

Distribuce osobních ochranných prostředků a testovacích sad Krajského úřadu Karlovarského kraje pro lékaře, LDN a sociální zařízení

HZS Karlovarského kraje pro vás připravil infografiky shrnující data a zajímavosti za období trvání nouzového stavu, při němž kromě plnění běžných úkolů sboru poskytoval podporu a věcné prostředky při spolupráci s Krajským úřadem Karlovarského kraje, Krajskou hygienickou stanicí Karlovarského kraje, složkami IZS i zdravotnickými a sociálními zařízeními na plnění úkolů těchto subjektů.

Dnes vám chceme ukázat několik zajímavých čísel z činnosti, která nespadá do běžných úkolů HZS Karlovarského kraje. Karlovarský kraj nás požádal o pomoc při distribuci osobních ochranných a dezinfekčních prostředků praktickým lékařům a do léčeben dlouhodobě nemocných i do zařízení sociálních služeb. Rozsah pomoci je patrný z údajů uvedených níže v infografice.

Díl 6: Distribuce osobních ochranných prostředků a testovacích sad Krajského úřadu Karlovarského kraje pro lékaře, LDN a sociální zařízení (data za období 7. 3. – 20. 5. 2020)

6 Distribuce OOP.PNG

Odkazy na předchozí díly:

Díl 1: Reakce na šíření viru SARS-CoV-2 (data za období 7. 3. – 17. 5. 2020)

Díl 2: Souhrnná statistika událostí řešených HZS Karlovarského kraje v období 7. 3. – 17. 5. 2020

Díl 3: Úkoly plněné HZS Karlovarského kraje v souvislosti s COVID-19 (data za období 7. 3. – 17. 5. 2020)

Díl 4: Informační linka IZS obsluhovaná příslušníky HZS kraje a zástupci neziskových organizací a KHS

Díl 5: Informování veřejnosti o aktuální situaci (data za období 7. 3. – 17. 5. 2020)

 

22. červen 2020 | Autor: HZS Karlovarského kraje