Seriál o činnosti HZS Karlovarského kraje během řešení následků pandemie COVID-19

Informování veřejnosti o aktuální situaci během nouzového stavu

HZS Karlovarského kraje pro vás připravil infografiky shrnující data a zajímavosti za období trvání nouzového stavu, při němž kromě plnění běžných úkolů sboru poskytoval podporu a věcné prostředky při spolupráci s Krajským úřadem Karlovarského kraje, Krajskou hygienickou stanicí Karlovarského kraje, složkami IZS i zdravotnickými a sociálními zařízeními na plnění úkolů těchto subjektů.

Dnes vás chceme seznámit s informačními kanály, které HZS Karlovarského kraje běžně využívá pro informování občanů i představitelů státní správy a samosprávy o situaci při řešení mimořádných událostí. Během řešení následků pandemie COVID-19 byly všechny nástroje využívány velmi intenzivně, jak dokládá následující infografika.

Díl 5: Informování veřejnosti o aktuální situaci (data za období 7. 3. – 17. 5. 2020)

5 Informování veřejnosti.PNG

Odkazy na předchozí díly:

Díl 1: Reakce na šíření viru SARS-CoV-2 (data za období 7. 3. – 17. 5. 2020)

Díl 2: Souhrnná statistika událostí řešených HZS Karlovarského kraje v období 7. 3. – 17. 5. 2020

Díl 3: Úkoly plněné HZS Karlovarského kraje v souvislosti s COVID-19 (data za období 7. 3. – 17. 5. 2020)

Díl 4: Informační linka IZS obsluhovaná příslušníky HZS kraje a zástupci neziskových organizací a KHS

 

19. červen 2020 | Autor: HZS Karlovarského kraje