Seminář „Pitná voda 2019“

Problematika řešení narušení dodávek pitné vody a zajišťování nouzového zásobování pitnou vodou v Karlovarském kraji byla předmětem semináře, který se konal dne 30. října 2019 v Karlových Varech.

Dnes, ve středu 30. října 2019 se v prostorách zasedacího sálu Zastupitelstva Karlovarského kraje uskutečnil seminář s názvem „Pitná voda 2019“, který organizoval Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje ve spolupráci s Karlovarským krajem.

Společné řešení narušení dodávek pitné vody.jpg

Seminář byl zaměřený na výměnu zkušeností s organizací nouzového zásobování pitnou vodou v důsledku technických poruch či sucha a na seznámení s dokumentací zpracovanou na krajské úrovni k řešení problematiky narušení dodávek pitné vody a zajišťování nouzového zásobování pitnou vodou s důrazem na jasnou identifikaci rolí, pravomocí a odpovědností subjektů podílejících se na řešení této situace a informování obyvatelstva o ní.

Se svými příspěvky vystoupili zástupci HZS Karlovarského kraje, HZS Jihomoravského kraje, HZS Moravskoslezského kraje, Správy státních hmotných rezerv, Povodí Ohře s. p., Českého hydrometeorologického ústavu a společnosti Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s.

 

Seminář.jpg

Cílem tohoto metodického zaměstnání je zvýšení informovanosti a připravenosti na řešení mimořádných událostí spojených s narušením dodávek pitné vody obyvatelstvu, a proto účastníky semináře byli zejména starostové obcí Karlovarského kraje, zástupci orgánů krizového řízení a složek IZS, Ministerstva zemědělství, provozovatelé vodovodů, významní odběratelé pitné vody a zástupci dalších dotčených subjektů.

Za organizátory semináře „Pitná voda 2019“ děkujeme všem účastníkům za jejich aktivní účast.

 

Informační leták k semináři, jeho program i materiály k jednotlivým příspěvkům jsou pro Vás k dispozici ke stažení zde: