Rozšíření mimořádných a krizových opatření

Přehled nově přijatých mimořádných a krizových opatření k řešení nouzového stavu vyhlášené v souvislosti s výskytem koronaviru na území České republiky. Stav k 19. 3. 2020, 0:00.

Povinné nošení ochranných prostředků

od 19. 3. 2020 0:00 se zakazuje

všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), tj.:

 • respirátoru 
 • roušky
 • ústenky
 • šátku, šály nebo jiného prostředku, který brání šíření kapének

Cestování - pendleři

od 19. 3. 2020 0:00 se nařizuje

všem pendlerům (osobám, které mají výjimku pro přeshraniční pracovníky):

 • omezit pohyb na území ČR na nezbytně nutné potřeby, tzn. NEVZTAHUJÍ SE na ně následující výjimky:
  • nezbytné cesty za rodinou nebo osobami blízkými
  • cesty nezbytně nutné k zajištění potřeb a služeb pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc)
  • cesty za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých
  • pobyt v přírodě nebo parcích
 • nicméně platí pro ně všechna další opatření vyplývající ze všech usnesení (zejména povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest)
 • strpět při přechodu státní hranice provedení kontroly příznaků infekčního onemocnění, a pokud budou zjištěny příznaky infekčního onemocnění poskytnout potřebnou součinnost zdravotnickým pracovníkům při provedení odběru biologického vzorku za účelem zjištění přítomnosti onemocnění COVID-19

Maloobchodní prodej, služby

18. 3. 2020 vláda doporučila
 • všem provozovatelům maloobchodních prodejen
  • dezinfikovat nákupní košíky a vozíky po každém použití a kliky nebo madla dveří alespoň 1x za hodinu
 • všem provozovatelům veřejné dopravy
  • dezinfikovat místa, kterých se lidé často dotýkají (zejména kliky, madla, ovládání dveří, držadla, opěrky sedadel), přinejmenším po každé jízdě
od 19. 3. 2020 0:00 se zakazuje

všem osobám přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin v době 10:00 - 12:00.

Výjimky:

 • osoby starších 65 let věku
 • majitelé a zaměstnanci provozovatele prodejny a osoby v obdobném poměru

Poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče

od 19. 3. 2020 se zakazuje

všem poskytovatelům zdravotních služeb poskytujících lázeňskou léčebně rehabilitační péči přijímat nové pacienty k lázeňské léčebně rehabilitační péči