Rozšíření mimořádných a krizových opatření

Přehled nově přijatých mimořádných a krizových opatření k řešení nouzového stavu vyhlášené v souvislosti s výskytem koronaviru na území České republiky. Stav k 17.3.2020, 0:00

Maloobchodní prodej, stravovací a jiné služby

16. 3. 2020 se nařizuje,

že zákaz maloobchodního prodeje a služeb se nově nevztahuje na:

-  prodej textilního materiálu a textilní galanterie,

-  servis výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti.

 

od 16. 3. 2020 vláda nařizuje,

že zákaz prodeje ubytovacích služeb, stanovený v bodě V/1 usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 214, vyhlášeném pod č. 84/2020 Sb., se nevztahuje na prodej a poskytnutí ubytovacích služeb cizincům do doby opuštění území České republiky a cizincům s pracovním povolením na území České republiky.

Sociální služby

od 16. 3. 2020 0:00 do 24. 3. 2020 6:00 vláda nařizuje

 • osobám, kterým jsou poskytovány sociální služby poskytovateli sociálních služeb, kterým byla udělena registrace k poskytování sociální služby podle § 48, 49 nebo 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, (domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem), zákaz vycházet mimo objekt či areál zařízení, ve kterém je poskytována uvedená sociální služba, a to po dobu trvání nouzového stavu,
 • poskytovatelům sociálních služeb poskytujícím sociální služby uvedené v bodu I/1 tohoto usnesení seznámit s opatřením stanoveným v bodu I/1 tohoto usnesení všechny osoby, kterým je uložen zákaz podle bodu I/1 tohoto usnesení, případně jejich ustanovené opatrovníky,
 • poskytovatelům sociálních služeb, kterým byla udělena registrace k poskytování sociální služby v rozsahu druhu sociální služby podle § 45, 47, 62, 65, 66 a 67 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, od 18. března 2020 po dobu trvání nouzového stavu pozastavit činnost těchto služeb:
  • centra denních služeb,
  • týdenní stacionáře,
  • nízkoprahová zařízení pro děti a mládež,
  • sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,
  • sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením,
  • sociálně terapeutické dílny.
 • poskytovatelům sociálních služeb přerušit poskytování sociálních služeb na základě uzavřené smlouvy s uživatelem dle § 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a zároveň přerušit poskytování služby v režimu individuálního plánování, a to po dobu trvání nouzového stavu.
 • poskytovatelům sociálních služeb poskytnout služby v nezbytné míře s cílem zajištění ochrany života a zdraví osob. Při poskytování lze využít zaměstnance sociálních služeb, kterým na základě usnesení byla přerušena činnost, případně využít studenty na základě usnesení vlády České republiky ze dne 13. března 2020 č. 207,
 • hejtmanům krajů a primátorovi hl. m. Prahy zajistit poskytnutí jiné vhodné sociální služby, popřípadě poskytování jiné formy péče v nezbytně nutné míře, a to pouze v případech bezprostředního ohrožení života a zdraví uživatelů sociální služby, a to ve spolupráci s obcemi, ve kterých mají tito uživatelé skutečný pobyt,

Doporučení osobám starším 70 let

od 16. 3. 2020 vláda nařizuje

 • doporučuje osobám starším 70 let nevycházet po dobu trvání nouzového stavu mimo svá obydlí, s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče;
 • nařizuje starostům obcí zajistit osobám starším 70 let pomoc při zvládání základních životních potřeb, včetně nákupů potravin a léků.

 

Nadále zůstávají v platnosti vyhlášená dříve, která jsou uvedena v předchozích článcích.