Rozšíření a aktualizace přijatých mimořádných a krizových opatření

Přehled nově přijatých mimořádných a krizových opatření k řešení nouzového stavu vyhlášené v souvislosti s výskytem koronaviru na území České republiky. Stav k 20. 3. 2020, 0:00.

Zákaz návštěv v sociálních a zdravotnických zařízení

18. 3. 2020 se nařizuje

všem poskytovatelům zdravotních služeb lůžkové péče zákaz návštěv pacientů v zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče

Výjimky: 

  • nezletilých pacientů,
  • pacientů s omezenou svéprávností,
  • pacientů v hospicech a dalších pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění. 

 

všem zařízením sociálních služeb a odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě zákaz návštěv osob

Výjimky: 

  • nezletilých uživatelů sociálních služeb,
  • uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností,
  • uživatelů sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

Změna vyhrazené doby pro nákup v obchodech pro seniory

od 20. 3. 2020 0:00 se zakazuje

všem osobám přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží v době od 7:00 – 9:00

 

Výjimka:

  • osoby starší 65 let věku včetně nezbytného doprovodu
  • osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let, včetně zajištění nezbytného doprovodu
  • zaměstnanci nebo osoby v obdobném poměru zařízení poskytujících pečovatelskou službu
  • majitelé a zaměstnanci provozovatele prodejny a osob v obdobném poměru