Prodloužení protiepidemických opatření do 28. března 2021

Vláda ČR ve čtvrtek 18. března 2021 prodloužila většinu stávajících protiepidemických opatření zavedených proti šíření onemocnění Covid-19. Nové výjimky se týkají například sportování, turistiky v přírodě a vyjímek pro plně očkované osoby proti onemocnění Covid-19.

Změny platné od 20. března 2021

Návštěvy pacientů ve zdravotnických zařízeních bez negativního testu

Při návštěvách pacientů ve zdravotnických zařízeních poskytujících dlouhodobou nebo následnou lůžkovou péči nebudou muset předložit platný negativní test na covid-19 lidé, kteří prokáží, že:

  • prodělali nemoc Covid-19 v posledních 90 dnech, nebo
  • mají vystavený certifikát MZ ČR o provedeném očkování proti onemocnění Covid -19, a od kompletního očkování uplynulo nejméně 14 dní a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.

Plné znění krizového opatření o zákazu návštěv ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociální péče s účinností od 20. března 2021

Vycházky klientů zařízení sociální péče mimo areál bez nutné karantény

Po návratu z vycházky klienta zařízení sociální péče, kteří vyrazili na vycházku mimo areál, v němž jsou ubytováni, nebudou muset bezprostředně po svém návratu absolvovat karanténu v oddělených prostorách tohoto zařízení a provedení 2 antigenních testů s negativním výsledkem během 7 dnů pokud se jedná o osoby, které prokáží, že mají vystavený certifikát MZ ČR o provedeném očkování proti onemocnění Covid -19, a od kompletního očkování uplynulo nejméně 14 dní a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění Covid-19.

Plné znění krizového opatření o vycházkách v zařízeních sociálních služeb s účinností od 20. března 2021

Ochranné prostředky dýchacích cest příslušníků a zaměstnanců základních složek integrovaného záchranného systému

Příslušníci a zaměstnanci základních složek IZS budou moci nově používat k ochraně dýchacích cest také masku nebo polomasku splňující všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 140 +A1.

Plné znění mimořádného opatření k nošení ochranných prostředků dýchacích cest a jeho doplnění ze dne 19. března 2021

Změny platné od 22. března 2021

Nové výjimky ze zákazu volného pohybu na území okresu

Vyrazit na výlet do přírody nebo sportovat bude možné nově na území celého okresu, tedy nejen na území katastru obce svého bydliště, jak platí doposud. 

Výjimku ze zákazu opustit okres budou nově mít také rodiče pro styk se svými nezletilými dětmi nebo návštěvy osob blízkých u dětí v náhradní rodině nebo ústavní nebo ochranné výchově. Pro kontakt rodiče s dítětem bude nově platit i výjimka z omezení kontaktů se členy jiné domácnosti.

Kromě těchto výjimek i nadále však platí omezení volného pohybu mezi okresy.

Plné znění krizového opatření o omezení volného pohybu s účinností od 22. března 2021

Změny platné od 30. března 2021

Testování zaměstnanců na pracovišti veřejného zaměstnavatele do 50 osob

Zákaz přítomnosti neotestovaného zaměstnance platí od 30. března 2021 i pro pracoviště veřejného zaměstnavatele, který zaměstnává méně než 50 osob. Za takové zaměstnavatele se považují mimo jiné obce, veřejné vysoké školy, bezpečnostní sbory či armáda. Tito zaměstnavatelé mají povinnost spustit testování svých pracovníků nejpozději od 23. března 2021.

Plné znění mimořádného opatření k povinnému testování u veřejných zaměstnavatelů do 50 osob

Testování personálu školských zařízení vykonávajících nezbytnou péči o děti zaměstnanců IZS a dalších vybraných profesí

Zákaz přítomnosti neotestovaného zaměstnance platí taktéž od 30. března 2021 i pro pracoviště škol s školských zařízení, která na základě nařízení vlády zajišťují nezbytnou péči o děti zaměstnanců IZS a dalších vybraných profesí. Tato zařízení mají povinnost spustit testování pracovníků nejpozději od 23. března 2021 a následně zde platí stejné podmínky jako pro zaměstnance v sektorech, kde už je plošné opatření o povinném testování zavedeno.

Plné znění mimořádného opatření k vyšetření na přítomnost SARS CoV-2 zaměstnanců škol a školských zařízení s nezbytnou péčí o děti od 2 do 10 let

Prodloužení platných opatření do 28. března 2021

Vláda ČR prodloužila opatření týkající se zákazu provozu škol a školských zařízení stejně jako opatření nařizující určeným školám a školským zařízením zajišťovat nezbytnou péči o děti ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci vybraných profesí, a to až do konce nouzového stavu, tedy do 28. března 2021.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na webových stránkách Vlády ČR.

 

22. března 2021 | Autor: HZS Karlovarského kraje