Prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2

Usnesení Vlády České republiky ze dne 9. dubna 2020 č. 396

Vláda prodloužila do 30. dubna 2020 nouzový stav vyhlášený usnesením vlády ze dne 12. března 2020 č. 194, o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů, které bylo vyhlášeno pod č. 69/2020 Sb., a to na základě souhlasu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky uděleného jejím usnesením ze dne 7. dubna 2020 č. 1012.

A zároveň stanovila, že veškerá opatření přijatá z důvodu nouzového stavu, která jsou platná ke dni 9. dubna 2020, zůstávají nadále v platnosti v rozsahu, v jakém byla přijata.